Stížnost na neobjektivní televizní vysílání

23. 5. 2019 jsme podali stížnost na Radu pro rozhlasové a televizní vysílání. Část stížnosti zveřejňujeme: 

RRTV

Škrétova 44/6,

120 00 Praha 2

Věc: Stížnost na nevyváženost televizního vysílání

Vážená Rado pro rozhlasové a televizní vysílání,

podáváme podnět na nevyvážený přístup České televize ohledně informování o návrhu zákona, kterým se má zavést homosexuální manželství (tzv. manželství pro všechny) a návrhu zákona, který má být ústavní definicí manželství jako svazku muže a ženy.

Domníváme se, že 17. 5. ve Studiu ČT 24 ( v čase 10 40 – 11 00) na programu ČT 24 Česká televize hrubě porušila princip „Dle § 31 odst. 3 je provozovatel vysílání povinen zajistit, aby ve zpravodajských a politicko-publicistických pořadech bylo dbáno zásad objektivity a vyváženosti a zejména nebyla v celku vysílaného programu jednostranně zvýhodňována žádná politická strana nebo hnutí, popřípadě jejich názory nebo názory jednotlivých skupin veřejnosti, a to s přihlédnutím k jejich reálnému postavení v politickém a společenském životě.“

Konkrétně jde o informování o studii, kterou předložila ombudsmanka Anna Šabatová zde: https://www.ceskatelevize.cz/porady/10101491767-studio-ct24/319281381930517/  a které vyznělo jednoznačně v apel na přijetí zákona o homosexuálním manželství. Byl v něm sice obsažen oponentní vstup poslance Marka Výborného cca v délce 3 tří minut, moderátorka však panu poslanci skákala do řeči a kladla nepříjemné otázky, což bylo v jasném kontrastu s vystoupením paní poslankyně Radky Maxové, která měla totožný čas, ale nedostala žádné nepříjemné otázky, moderátorka ji nechala na rozdíl od pana poslance v klidu domluvit a ani jednou jí neskočila do řeči. Ve zmíněném pořadu navíc vystupuje pan Marek Christ, který je ve správní radě spolku STUD. Spolek STUD organizuje festival Mezipatra, který je členem Koalice za manželství – tedy lobbystického uskupení, které takzvané manželství pro všechny ve Sněmovně prosazuje v rámci kampaně Jsme fér. Žádní oponenti k jeho vystoupení ale ve vysílání přítomni nebyli – tento pán dostal bezkonkurenční veřejný prostor na lobbing této vysoce politicky i veřejně citlivé věci. Žádáme proto o důsledné prošetření (ne)vyváženosti tohoto konkrétního pořadu.

V tom samém vysílání zaznělo také několik argumentů, jak česká veřejnost je na homosexuální manželství připravená, že oponenti se formují vlastně jen z řad KDU ČSL a jde jen o předsudky atd. Tedy plynulo z toho, že za oponenty homosexuálního manželství nestojí žádné veřejné hnutí na rozdíl od LGBT komunity. Dovolujeme si upozornit, že tento Českou televizí vytvořený dojem je naprosto mylný a žádáme o jeho nápravu. Petice požadující ústavní definici manželství jako svazku muže a ženy, kterou organizujeme my, má v této chvíli již mnohem více podpisů (již přes stotisíc) než ta, která požaduje homosexuální manželství.

Náš spolek informuje o věcných úskalích ohledně přijetí homosexuálního manželství, stojí za námi velké množství lidí napříč politickým spektrem, předkládáme politikům i veřejnosti racionální argumenty a náš postoj je legitimní veřejný názor, který ale Česká televize dlouhodobě ignoruje a podává ho hlavně jako předsudky, čímž ale jasně díky veřejnému vysílání vzniká neoprávnění výhoda LGBT aktivismu.

Domníváme se, že se toto nestalo poprvé – upozorňovali jsme na riziko nevyváženého přístupu České televize k tomuto problému již v lednu letošního roku v otevřeném dopise panu generálnímu řediteli Dvořákovi, a také jsme žádali, aby ho RRTV projednala (č. jednací RRTV/1500/2019-bur).