Gender mezi nemluvňaty

Ministryně Maláčová si vytyčila mikrojesle jako nosné téma podpory rodiny. Ženám je třeba ulehčit návrat do práce, stát strádá, jelikož ženy na rodičovské odvádí státu málo na daních. Zamýšlené opatření je představováno jako možnost volby. Je to ovšem pro ženy skutečná volba?

Mikrojesle mají zabezpečit péči pro děti od 6 měsíců do 4 let věku. Jsou pilotním projektem MPSV, hojně financovaným z prostředků operačních programů EU ve výši 355 milionů korun. Aby taky ne, EU nám již léta vyčítá, že neplníme tzv. „barcelonské cíle“. Těmi jsme se zavázali k nahnání třetiny dětí do tří let mimo rodinu. 98 mikrojeslí již v současnosti běží jako experiment bez opory v zákoně. Teď pro něj paní ministryně Maláčová chce začít sbírat podporu ve Sněmovně a udělit experimentu rámec daný zákonem. Zákon o dětských skupinách se má stát podvozkem pro nový zákon o jeslích. Dětské skupiny poskytují hlídání od jednoho roku věku dítěte. To je dle ministryně málo. Chce, aby byly jesle dostupné pro děti již od 6 měsíců. S tím úzce souvisí i otázka financování jeslí. 

Foto: Jana Vacíková (1933), Paměť národa

Do budoucna se již ČR nemůže spoléhat na fondy EU. Výdaje na jesle půjdou ze státního rozpočtu. Důležité je ovšem věnovat pozornost skutečnosti, že stát financováním jeslí bude finančně odměňovat ty rodiny, které své děti umístí do jeslí oproti těm, které jesle využívat nebudou chtít. A jak stát podporuje ty rodiny, které jeslí nevyužívají a využívat nechtějí? Jedinou podporou je rodičovský příspěvek, který pobírají všichni, včetně těch, co umístí své dítě do jeslí. Důležité je si taktéž odpovědět na otázku, zda jsou jesle vůbec žádané. Česká společnost je zajímavou kombinací liberálních a konzervativních hodnot. V otázce péče o děti v raném věku jsou české ženy konzervativní. Průzkum (Paloncyová a kol.) mezi matkami z roku 2013 ukázal, že 98,3 % matek chce být na rodičovské s dítětem až do jeho jednoho roku věku. Poptávka po institucionální péči roste až u dětí od tří let. To ovšem neodráží ty správné pokrokové názory, ačkoliv to říkají samotní voliči. 

Gender pro batolata

Projekt mikrojeslí jde ovšem ještě mnohem dále. Nechce od dětí osvobodit pouze ženu, ale samotné dítě od špatných návyků. Plán péče a výchovy v mikrojeslích z dílny samotného MPSV uvádí: „Děti jsou vedeny k vědomí rozdílnosti a různorodosti v lidské společnosti z hlediska kulturních a hodnotových odlišností, k vědomí odlišnosti mezi lidmi, s důrazem na potírání předsudků o mužích a ženách.“  To v praxi znamená, že pohádky mají být různé: „Vybíráme také příběhy, ve kterých se se vyskytují různé modely rodiny nebo které nepracují s tradičními stereotypy v rolích mužů a žen.“ V seznamu doporučené literatury je zmíněna například kniha Jura a lama od Markéty Pilátové. Tato pohádková knížka vypráví příběh o dvou maminkách Jule a Jole, které žijí společně se synem Jurou na farmě v Jestřábníkách společně s lamami. Děti je tedy třeba správně připravit na práva LGBT již od plenek. Stranou nesmí ovšem zůstat potírání předsudků o mužích a ženách. Každému dítěti do ruky autíčko, každému dítěti do ruky panenku. Na doporučeních je vidět, že odborníci již přes genderově citlivou výchovu zapomněli na samotné děti. Ještě závažnějším materiálem je Příručka pro genderově citlivé výchovné poradenství z pera organizace Otevřená společnost, která je taktéž umístněná na oficiálních stránkách MPSV. Příručka je užitečným zdrojem informací, jelikož obsahuje informace bez příkras, obzvláště výživná je kapitola „Moc – klíčový aspekt genderu“. Celý gender je přesně jak uvedl autor o moci. Místo, aby se děti učili, že muž a žena se vzájemně potřebují a mají si být oporou, tak vidíme svět, který je rozdělen bojem o moc mezi ženami a muži. A to je svět, ve kterém žít nechci. Východní blok si již boje o moc užil dva. Jeden se vedl o ve jménu rasy, druhý ve jménu třídy. Třetí vlna bojů se vede o ve jménu genderu. Dětem se má vysvětlovat, že se ženami a muži nerodíme, ale stáváme se jimi. Ve jménu práv pár jedinců, kteří nemají obvyklou chromozomální výbavu odpovídající muži a ženě, se z dětí stávají rukojmí nové ideologie, která se snaží děti znejišťovat v době, která je pro jejich vývoj klíčová. Na katastrofální důsledky genderové výchovy a propagace LGBT práv mezi dětmi se stačí podívat na západ. Ve Velké Británii skokově narůstá počet dětí, které si nejsou jisté svou pohlavní identitou a zároveň exponenciálně narůstá počet dětí léčených s genderovou dysforií. 

Projekt mikrojeslí je symptomem současnosti. Jasně ukazuje, že MPSV je pod vlivem progresivistů. A zároveň jasně ukazuje, že MPSV by se spíše mělo jmenovat ministerstvo rodiny. A dokud ministerstvo rodiny ovládají progresivisté, je třeba počínání ministerstva věnovat zvýšenou pozornost.

Upravený text vyšel dne 5. 9. 2019 v Lidových novinách.