„Svoboda! Rovnost! Otcovství!“ budou v neděli 19. ledna volat v Paříži sta tisíce Francouzů

V neděli 19. ledna 2020 proběhne v Paříži celostátní demonstrace proti asistované reprodukci bez otce a proti náhradnímu mateřství. Akce, jejíž organizátoři zvolili motto „Svoboda – Rovnost – Otcovství“, zveřejnila prohlášení o nepřípustnosti vyčlenění otců ze života dětí tím, že by se legalizovala možnost umělého oplodnění pro osamocené ženy či ženy v lesbických párech, pod heslem „umělé oplodnění pro všechny“. Pořadatelé upozorňují na to, že by děti byly záměrně vystaveny životu bez otců, bez jejich péče, lásky a rad. A to pro vždy.. Tím, že by se lékaři zaměřovali na umělé oplodnění žen, které jsou plodné, by se umenšoval prostor párům, které trpí neplodností a zatěžoval by se zdravotnický rozpočet proplácením asistované reprodukce plodným ženám.

Organizační tým připomíná také to, že „umělým oplodněním pro všechny“ vznikne podobně jako v jiných zemích, kde bylo uzákoněno, obchod s produkty lidského těla. Nevyhnutelně se totiž bude ve spermabankách obchodovat za tržní ceny.

Růstem technického oplodnění bude vzrůstat tlak na ženy, které budou odkládat mateřství. Budou si stále častěji nechat zmrazovat pohlavní buňky – vajíčka – a budou tak žít v iluzi, že odložené mateřství je v pořádku, přičemž úspěšnost umělého oplodnění je méně než 30%.

Celý proces bude podle svolavatelů demonstrace proti principům ekologie.

Reprodukce bude prováděna v laboratořích biology a kontrolována státem, a přitom bude plodit byznys a zisk. A po asistované reprodukci bez otce přijde náhradní mateřství, kdy bude docházet k vykořisťování žen, v tomto případě náhradních matek.

Dále se vymezují proti tomu, aby se do rodného listu dítěte psalo, že má dvě matky.