Ministryně Maláčová odpověděla – a neodpověděla – na otevřený dopis

Snaha o upozornění, že česká politika jde v podstatě proti základnímu principu rodin – to byl hlavní motiv otevřeného dopisu, který v listopadu poslala Aliance pro rodinu s dalšími spolky ministryni práce a sociálních věcí Janě Maláčové. Spolky upozorňovaly mimo jiné na to, že plánované zavedení mikrojeslí a jejich zvýhodnění jde na úkor rodičů, kteří by chtěli zůstat doma s dětmi.

Dopis přiznával, že sladění rodinného a pracovního života je trend napříč Evropou, nicméně že snaha o zaměstnání co nejvíce žen vychází hlavně z ekonomických zájmů a ne prorodinných – a tedy ze zájmů dítěte. Spolky proto předložily ministryni tři body, které jsou pro ně zásadní:

1/ prosazení rodinné péče jako primární a klíčové varianty pro péči o dítě do 3 let

2/ při využití mikrojeslí apod. dostupnost informací o výchově a vyřazení genderové ideologie

3/ odstranění nerovnoměrného plánu financování rodin a mikrojeslí/jeslí

Ministryně Maláčová v odpovědi zdůrazňuje, že klíčovým prvkem politiky jejího resortu je vytvoření takových podmínek, aby si rodiče mohli sami zvolit, jestli chtějí být doma nebo v práci. K bodům otevřeného dopisu se ovšem vyjadřuje velmi obecně. Zmiňuje, že v ČR je přeci jedna z nejdelších rodičovských dovolených a že se i zvýšil rodičovský příspěvek. A že naopak jsou znevýhodnění ti rodiče, kteří chtějí do práce. Tím odpovídá na první i třetí bod žádosti. Nad druhým bodem žádosti spolků o dostupnost informací o výchovných plánech mikrojeslí a vyřazení genderové ideologie z osnov, si ministryně Maláčová myje ruce v s tím, že MPSV nepřipravuje žádné závazné pokyny pro provozovatele mikrojeslí. Sami provozovatelé prý mají povinnost zveřejnit plány výchovy a rodiče tak vědí předem, do čeho jdou.

Ačkoli je tedy Aliance pro rodinu ráda, že ministryně Jana Maláčová na otevřený dopis reagovala, považuje její odpověď za poněkud vágní. Odvoláním na rodičovskou dovolenou uzavřela jeden bod, na další prakticky nereagovala a odpovědnost za poslední odmítla.

Bdělost spolků vůči rodinné politice MPSV tedy pokračuje a budeme dále důsledně hlídat Ústavou zaručené právo rodičů na péči a výchovu svých dětí.

Celou odpověď ministryně Jany Maláčové si můžete přečíst zde.