Soud pomáhá homosexuálnímu manželství, zkouší obejít Parlament

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on print
Print
Share on email
Email

Ústavní definice manželství je nutná. Homosexuální aktivisté již přes dva roky usilují o dosažení manželských práv. V Poslanecké sněmovně se jim to nedaří, proto zkouší tuto zásadní legislativní změnu jinou cestou, za pomoci soudu.

Řízení před soudem vyvolal pár registrovaných partnerů, z nichž jeden z nich si osvojil dítě. Druhý registrovaný partner usiluje soudní cestou o možnost osvojit si dítě svého registrovaného partnera, tedy aby mělo dítě dva otce. To dle současné právní úpravy není možné. Registrovanému páru aktivistů nabídl pomocnou ruku Obvodní soud pro Prahu 5, který dospěl k názoru, že současná právní úprava osvojení je v rozporu s Listinou základních práv a svobod, a proto předložil návrh na zrušení části ustanovení § 3020 občanského zákoníku Ústavnímu soudu ČR. Pokud by Ústavní soud ČR návrhu Obvodního soudu vyhověl, pak by došlo k rozšíření veškerých rodinných a manželských práv na registrované partnery. Navrhované řešení z pera Obvodního soudu pro Prahu 5 je tedy stejné, jako by došlo k uzákonění homosexuálního manželství. S jedinou výjimkou, manželství by zůstal název. Navrhované řešení je velmi nebezpečné, protože stejně jako v případě uzákonění homosexuálního manželství může oslabit práva dítěte a změnit společnost.

Usilovat o výrazné právní a celospolečenské změny soudní cestou není LGBT aktivistům cizí. Není to poprvé, co LGBT aktivisté usilují o redefinici manželství obejitím zákonodárce. Ve více jak třetině všech zemí světa bylo homosexuální manželství uzákoněno na základě soudního rozhodnutí, často i parlamentní většině navzdory, jako například v Rakousku v roce 2018.

Je velmi pravděpodobné, že u Ústavního soudu vyhraje zdravý rozum, avšak jaké bude složení Ústavního soudu za pět, za deset let? Bude stále obsazen soudci, kteří jsou v takto citlivých otázkách zdrženliví? Nebo bude obsazen soudními aktivisty, jako je soudce Obvodního soudu? Je tedy evidentní, že ústavní definici manželství jako svazek muže a ženy skutečně potřebujeme, jelikož snaha o redefinici manželství není žádné abstraktní riziko, ale realita, do které v roce 2020 v ČR vstupujeme.