zasahujeme u ústavního soudu

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram
Share on whatsapp
Share on email
Foto zdroj: Ústavní soud ČR

Ani přes léto jsme nepolevili v úsilí hájít hodnoty rodiny, a to v úplně nových vodách.  Podělit se o to s vámi chceme až nyní, jelikož jsme adresátům našeho snažení chtěli dát nějaký čás na prostudování. Obrátili jsme se totiž na Ústavní soud, a to dokonce ve dvou případech.

U Ústavního soudu se rozběhla řízení ve dvou důležitých záležitostech, které mohou mít dopad na naši legislativu a tím způsobit zásadní změny ve společnosti. 

V prvním případě jde o snahu udělit registrovaným partnerům všechna práva, která náleží manželům, včetně těch k dětem. Za řízením stojí registrovaní partneři a  Obvodní soud pro Prahu 5, který se snaží vyhovět jejich žádosti o společné osvojení, aniž by pro takové rozhodnutí měl zákonnou oporu. 

A v druhém případě jde o ústavní stížnost transgenderové osoby, která usiluje o rozvolnění definice pohlaví. Tento návrh je především nebezpečný pro děti a ženy. Jejich práva jsou především ohrožena. Jsme jediná organizace, která skutečně bojuje za ženská práva, aby se ženy nemusely bát jít do ženských šaten a sprch. Česká ženská lobby, ani žádné „profesionální ženské neziskovy“ k tomuto návrhu nic nenamítají.

Proto jsme využili neobvyklého nástroje a k oběma soudním řízením poskytli naše analytické stanovisko známé pod právním termínem amicus curiae brief. V něm jsme uvedli, proč si myslíme, že by Ústavní soud neměl ani jednomu z návrhů vyhovět. Ústavní soud naše stanoviska již obdržel, a protože jde o ucelenou argumentační práci, nabízíme vám ji kompletně k nahlédnutí níže.

Pl. ÚS 28/19

NÁVRH ROZŠÍŘENÍ MANŽELSKÝCH PRÁV PRO REGISTROVANÉ PARTNERY

Zpráva amicus curiae

Zde

Pl. ÚS 2/20

NÁVRH NA ROZVOLNĚNÍ DEFINICE POHLAVÍ

Zpráva amicus curiae

Zde