Duhová Česká televize?

Česká televize je velké téma. Dle zákona o ČT je televize povinna „poskytovat veřejnosti tvorbu a šíření televizních programů za účelem naplňování demokratických, sociálních a kulturních potřeb společnosti a potřeby zachovat mediální pluralitu.“ Na mne dost vzletná slova, ale pravdou je, že na ČT je třeba uplatňovat přísnější kritéria, přecejen všichni jsme akcionáři, pardon koncesionáři. I proto je ten požadavek po vyváženosti zakotven v zákoně. I proto existuje zvláštní zákon regulující televizi.

Pokud se požadavek plurality ze zpravodajství vytvratí, zůstane již jen prostor pro jednu stranu, ta druhá cítí pocit prohry. Již to není moje televize. 

Česká televize a její vedení se v posledních letech rozhodlo, že občas je ta pluralita na škodu, že je třeba ty sledující trochu převychovat.

Obzvlášť v některých oblastech je to citelné. Aby nezůstalo u pocitu, Aliance si objednala analýzu mediálních výstupů ČT. Téma jsme velmi zúžili. Pouze a jen na dva protichůdné návrhy zákonů, a to návrh stejnopohlavního manželství a novelizace Listiny základních práv a svobod zakotvující ústavní definici manželství.

Výsledkem jsme nebyli překvapeni. Dle dat, která máme díky analýze k dispozici, jsme dospěli k závěru, že se naše obavy potvrdili. Ve zpravodajství dostávali více prostoru příznivci stejnopohlavního manželství. A to jsme se ještě dozvěděli, že v analýze není zahrnut celý obsah výstupů České televize, takže z toho vypadla ještě například publicistika pořadu Sama doma, kde probíhala agitka LGBT aktivistů taktéž. 

Co jsme se dozvěděli? Ve zpravodajských pořadech dostali větší prostor prosazovatelé stejnopohlavních sňatků než zastánci klasického manželství. V analýze se dočtete „Vzhledem k tomu, že zpravodajské pořady (například Události v 19:00 sledovalo v průměru 645 tis. diváků) mají výrazně vyšší sledovanost než některé pořady diskusní (např. 90’ČT24 sledovalo v průměru 47 tis. diváků), mohly mít názory obhájců stejnopohlavních svazků znatelně vyšší vliv na diváky než názory zastánců manželství klasického.“

Poslední kapka trpělivosti přetekla při sledování včerejších Událostí v regionech na ČT 1 v 18h, která spíše připomínala agitku na podporu online petice lobistů na podporu stejnopohlavního manželství.

Proto podáváme stížnost na Radu ČT, i kvůli samotné ČT. Pokud nedojde k nějaké reflexi, budou koncesionáři s definitivní jistotou vědět, že ČT poskytuje „veřejnou“ službu pouze progresivistům.

Více si o analýze můžete přečíst v analýze zde.