Ve vzdělání záleží na rodině, nikoliv na pohlaví, ukázal výzkum.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on telegram
Telegram
Share on email
Email
Share on whatsapp
WhatsApp

Stabilní rodinné zázemí a výchova hrají podstatnou úlohu nejen ve školním úspěchu dětí, ale i v celém jejich kolektivu. Ukázala to zpráva z mezinárodního šetření TIMSS. V ní se porovnávají znalosti žáků a žaček čtvrtých tříd základních škol v předmětech matematika a přírodověda. Výzkum probíhal v roce 2019. Studie ukázala podstatné i nepodstatné faktory pro projevenou úroveň znalostí dětí v České republice.

Na rodině a výchově záleží

Řádná výchova v rodině vede dítě k lepším výsledkům. Velký rozdíl ve výsledcích žáků se u sledovaných předmětů prohlubuje častější absencí. Žáci podle četnosti absencí vykazují rozdíl až okolo 60 bodů, přičemž celkový průměrný výsledek ČR činí 533 (matematika) a 534 (přírodověda) bodů. Žáci setkávající se s šikanou a nevhodným chováním (vyrušováním) v hodinách dosahují taktéž viditelně nižšího bodového ohodnocení. Správné vychování dítěte tak pomáhá k lepším školním výsledkům nejen jemu, ale i všem jeho spolužákům

Zdroj: Česká školní inspekce

Velice významnou roli hraje i rodinná situace dítěte. Průměrný výsledek žáků z rodin s nejlepším socioekonomickým statusem (ekonomická situace, vzdělání rodičů) činil v matematice o padesát dva bodů více než u druhé skupiny, což v dané situaci znamená zlepšení o téměř deset procent. Drtivá většina žáků v ČR patří do těchto dvou kategorií. Stejně tak samotná ekonomická situace žáků odhadovaná ředitelem/ředitelkou ukazuje na nezanedbatelný rozdíl.

Zároveň absolutní finanční saturace nezajišťuje lepší výsledky. Děti s vlastním počítačem nebo tabletem dosahují v matematice v průměru o 14 procentních bodů horších výsledků než děti, které vlastní počítač nemají.

Oblíbenost předmětu a důraz na výsledky

Čeští žáci patří k těm s nejmenší oblibou přírodovědy, i když k nejhorším z pohledu celoevropských výsledků zdaleka nepatří. Žáci s vyšší sebejistotou v daném předmětu častěji dosahují výborných výsledků. V českých školách se v mezinárodním srovnání klade podprůměrný důraz na studijní výsledky. Rozdíl průměrného skóre u žáků v základních školách se středním a vysokým důrazem na výsledky činí 29 bodů. Naopak pohlaví žáků a žákyň postrádá důležitosti, jelikož se výsledky chlapců a děvčat liší pouze o 9 (přírodověda) a 11 (matematika) bodů z celkových více jak pěti set.

Národní zpráva TIMSS nám ukázala podstatné a nepodstatné ukazatele pro studijní výsledky žáků. Vliv na ně mají jak ‘‘pasivní‘‘ vlastnosti rodičů (finanční situace a nejvyšší dosažené vzdělání), tak cílená výchova k dobrému chování a poslušnosti i zdravé sebejistotě. Přestože žáky a žákyně ve školách jejich rodiče neučí, má jejich rodičovské nasazení významný podíl na úspěchu jejich dětí, potažmo celých kolektivů.

Zdroj: Česká školní inspekce

Mikuláš Misterka, externí spolupracovník Aliance pro rodinu