Naše pozměňovací návrhy uspěly. Vícečetným rodinám se uleví.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email
Share on telegram
IG unexpected.blessings

Dne 23. 4. 2021 schválila Poslanecká sněmovna novelu zákona o státní sociální podpoře, týkající se valorizaci přídavku na dítě. Původně předkládaný návrh z pera Ministerstva práce a sociálních věcí, počítal se zvýšením částky přídavku a rozhodného příjmu rodiny. Rozhodný příjem je příjem rodiny, pod jehož hranicí má rodina nárok na přídavek na dítě. Ten nereflektoval již nárůst inflace a minimální mzdy. Pro ilustraci uveďme, že matka samoživitelka s jedním dítětem v mateřské školce musí mít příjem nižší než minimální mzda, aby ji dávka byla přiznána.

Jelikož přídavek na dítě, je po dosažením věku čtyř let dítěte jedinou rodinou dávkou, spolupracovala Aliance pro rodinu na přípravě tří pozměňovacích návrhů, které si kladly za cíl podpořit situaci rodin.

Dva pozměňovací návrhy vznikly ve spolupráci s poslancem Alešem Juchelkou (ANO) a byly Poslaneckou sněmovnou schváleny. Oba tyto návrhy odstraňovaly započítávání vybraných příjmů dětí z rozhodného příjmu rodiny. První z nich odstraňuje započítávání příjmů z praxí na středních školách. Praxe je součástí přípravy na budoucí povolání a často bývá spojena i s výdaji na vybavení.

Druhý pozměňovací návrh se týká rozšíření období, kdy se nezapočítávají příjmy z brigád. Z pouhých dvou měsíců letních prázdnin na celý rok. Cílem těchto pozměňovacích návrhu je zabránit, aby rodiny přicházely o nárok na přídavek na dítě, z důvodu že se děti snaží zlepšit svou situaci brigádami a praxí. Zákon dosud předpokládal, že tyto příjmy jsou používaný rodinou pro společné hospodaření.

Třetí pozměňovací návrh vzniklý ve spolupráci s poslancem Markem Výborným (KDU-ČSL) počítal se zvětšováním koeficientu, kterým se vypočítavá rozhodný příjem, pokud má rodina více než čtyři členy. A to o 0,7 za každé další dítě. Tento návrh kladoucí si za cíl podpořit rodiny s více členy bohužel nebyl schválen.

Pokud Senát zákon schválí dojde díky přijatým pozměňovacím návrhům ke zlepšení situace rodin.

V neposlední řadě se podpoří snaha dětí přivydělávat si na brigádách a praxích, aniž by to pro rodinu znamenalo ztrátu přídavku na dítě.