Děti chtějí genderově vyrovnané rodičovské páry

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email
Share on whatsapp
Share on telegram

Na Den dětí vám k zamyšlení předkládáme malý “manifest” našich hodnot, o jejichž ochranu právě kvůli dětem usilujeme.

Věříme v rovnost mužů a žen. V důležitost a jedinečnost jejich rolí. Fandíme diverzitě a vyváženosti. Chceme aby děti poznávaly ten neuvěřitelně pestrý svět, který může nabídnout jen genderově vyrovnaný rodičovský pár. Tedy žena – matka a muž – otec.

Chceme otevřenou a prosperující zemi, ve které každé dítě dostane rovnou příležitost tuto genderovou vyváženost poznat od nejútlejšího dětství.

Naopak nechceme zemi, ve které bude část společnosti a především dětí podléhat dojmu, že jednotvárné, nediverzifikované “rodičovské” páry jsou cestou k vývoji, pokroku a rovnosti. Nejsou. Nedávají prostor férovému zastoupení obou pohlaví. Tedy tomu, o co každá vyspělá země nezatížená ideologiemi, ve 21. století usiluje. 

Kvóty na vyvážené zastoupení mužů a žen v nejrůznějších studijních, pracovních a kulturních odvětvích se na nás jen hrnou. Jenže začít s rovností v práci, ve škole a dokonce i ve školce je pozdě. Chceme, aby se s rovností setkaly všechny české děti už doma. Chceme, aby vyrůstaly v genderově vyrovnaných rodičovských párech.

Je to prosté. Chceme, aby každé dítě mělo mámu a tátu. A děti to chtějí taky.