Dětské skupiny jako rukojmí sociálního inženýrství ministryně Maláčové

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on telegram
Telegram
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email

Senát včera (18.8.2021) schválil novelu zákona o dětských skupinách. Tím stát začíná finančně odměňovat rodiny, které odkládají děti do institucionální péče, již od 6 měsíců věku dítěte.  Zákon tak přináší jasnou zprávu. Pokud vaše dítě vychovává cizí člověk, pak si zaslouží odměnu. Rodič si za minimálně stejnou péči podporu nezaslouží. Tento diskriminační přístup se snažila Aliance pro rodinu konstruktivně změnit pozměňovacím návrhem ve spolupráci se senátory. Bohužel bez úspěchu. Senátoři jsou pod velkým tlakem. Vrácení přepracovaného zákona do Sněmovny může reálně ohrozit budoucnost financování dětských skupin, jelikož Sněmovna by normu nemusela stihnout projednat. Proto by novela spadla pod stůl. Financování dětských skupin je v současnosti zajištěno do dubna příštího roku. Ministryně Maláčová přitom novelu do Sněmovny poslala teprve před rokem.

Služeb dětských skupin využívá v ČR asi šestnáct tisíc dětí ve věku od 1 roku do školního věku. V současnosti je provoz a místa v dětských skupinách dotován z operačních programu EU. Dětské skupiny si našly své místo. Jejich zřízení je jednodušší než v případě mateřských škol. Jsou jakousi alternativou k mateřským školám, a to s ohledem i na věk dětí, které je navštěvují.

Ministryně Maláčová měla ovšem jiné plány. Dětské skupiny chtěla transformovat na jesle. Samotná ministryně v Senátu uvedla: „Návrh ve znění schváleném Poslaneckou sněmovnou je z 90 % původní návrh ministerstva práce před meziresortním připomínkovým řízením.“ Ve Sněmovně se alespoň podařilo posunout horní věkovou hranici na školní docházku, tudíž mohou dětské skupiny i do budoucna zůstat jako alternativa k mateřským školám.

Celý návrh ale finančně zvýhodňuje rodiny, které svěří své děti v nízkém věku do dětské skupiny, a to dokonce dvakrát. Za prvé bude ze státního rozpočtu stát přispívat na jednou takové místo do věku 3 let částkou 9 600 Kč měsíčně, a to již pro miminka od věku šesti měsíců.  Zároveň umístěním dítěte do dětské skupiny roste příjem rodiny, jelikož mohou být již oba rodiče pracovat. Z národního plánu obnovy bude financováno i budování infrastruktury ve výši 7 mld. Kč. Stát tím posvětí cizí ranou péči a zvýhodní ji oproti té osobní mateřské či otcovské.

Žádnou kompenzaci podpory pro rodiny, které děti vychovávají doma, totiž návrh nenabízí. To považujeme za výrazně problematické, proto jsme se rozhodli vypracovat ve spolupráci se senátory pozměňovací návrh. Chceme alespoň částečně srovnat formu podpory, která je v současném znění diskriminační. Péče rodičů o vlastní děti nemá z pohledu státu žádnou hodnotu, což je nesmírně špatná zpráva. To na plénu jako jediná zmínila senátorka Chalánková: „Rodiče by měli mít možnost rovnosti volby. A ty rovné podmínky jsou narušeny. A to dotováním této služby. Ale ten tento benefit nepobírá rodina, která zodpovědně pečují o děti doma mimo institucionální péči. Z nejlepšího zájmu dítěte, mohu říct, jako pediatr, je být s matkou. Zaznělo tu, že matky je potřebují pracovat. A já vám říkám, matky doma s dětmi pracují, často podstatně více než někde v kanceláři.

Pozměňovací návrh nakonec nebyl načten a zákon byl schválen ve znění poslaném ze Sněmovny. „Nevěšíme hlavu, bojovat za rodiny má stále smysl. Máme alespoň připraven legislativní návrh, jak tuto diskriminaci odstranit, aby všichni rodiče měli skutečně možnost volby a nebyli formou finančních pobídek motivováni k odkládání úplně malých dětí.“ uvádí Jana Jochová. Pro návrh hlasovalo z šedesáti šesti senátorů 63 senátorů.