Stanovisko koalice SPOLU k manželství

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on telegram
V rámci předvolebních otázek a odpovědí s předsedy jednotlivých stran usilujících o vstup do Sněmovny přinášíme odpovědi předsedů koalice SPOLU, vedené Petrem Fialou (ODS). Z rozhovoru i jiných vyjádření SPOLU vyplývá, že je třeba sledovat názory a hlasování jednotlivých kandidátů, protože se v této otázce koalice různí. Dovolujeme si na tomto místě poděkovat KDU-ČSL, která “jako jeden muž” hájí manželství muže a ženy a odmítá redefinici manželství.

Je pro vás manželství svazkem muže a ženy nebo jej vnímáte jako společenský konstrukt, který lze libovolně redefinovat, v současnosti např. na tzv. homosexuální manželství – tedy svazek dvou gayů či leseb? A pokud ano, proč by podle Vás měla do budoucna tato redefinice zůstat „pouze“ u dvou osob? 

Koalici SPOLU tvoří strany, které jsou si ideově velice blízké, ne na všechno ale mají stejný názor, rozdíly ostatně lze nalézt i v jednotlivých stranách, jak je tomu ostatně zvykem v obdobných uskupeních na západ od ČR. V etických a čistě osobnostních otázkách jsme tak měli i v rámci současného volebního období volná hlasování. Značná část našich zástupců ale dlouhodobě rodinu jako svazek muže a ženy podporují.

Myslíte si, že je správné, aby dítě vychovávala žena-matka a muž-otec a nebo je podle Vás jedno, jaký počet a kombinace osob dítě vychovává?

Zde odpovím obdobně jako na předchozí otázku, v rámci koalice i jednotlivých stran se názory různí, a proto je zvykem, že v obdobných hlasováních poslanci nemají žádné doporučení poslaneckého klubu. Ačkoliv je opět veřejně dohledatelné, že značná část našich zástupců si neodkáže jiný model výchovy než matka-otec vůbec představit.

Na základě čeho jste si utvořil názor na výše zmíněné otázky? A jakým způsobem se o ně Vy a Vaše strana budete ve Sněmovně zasazovat?

 Zástupci koalice SPOLU hlasují nejen v těchto, ale i ve všech dalších otázkách dle svého nejlepšího vědomí a svědomí, na základě detailních podkladů a v souladu se svou morální integritou a přesně tak budou přistupovat i k otázkám, které byly předmětem tohoto rozhovoru.

 

Děkujeme za zaslané odpovědi!