Rodina jako středobod života zdravé společnosti

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on telegram
Telegram
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email

Rádi bychom se s vámi podělili o jednu radostnou událost. Zhruba před rokem jsme začali spolupracovat se Společností pro svatováclavská studia, naše předsedkyně Jana Jochová se zde stala odbornou garantkou v oblasti podpory a ochrany rodiny.

Tato společnost, kromě uchování svatováclavského odkazu, také systematicky zkoumá vztah mezi českou státností a společensko-politickými otázkami v návaznosti zejména na historii, filozofii a teologii, rozvoj vzdělání, strategický rozvoj a národní hospodářství, národní kulturní tradici a na další témata, která se váží k tisícileté tradici české státnosti a jejímu dnešnímu stavu.

Před půl rokem jsme se dohodli, že společnost vydá, ve své edici Svatováclavská studia, sborník věnovaný rodinné politice, jehož editorem se stala Jana Jochová. A ten nyní vychází pod názvem Rodina jako středobod života zdravé společnosti.

Sborník se snaží nastínit cestu, jak posílit českou rodinu v jejích základních funkcích. Funkční rodiny totiž vychovávají děti, které odolávají sociálně patogenním nástrahám dnešního světa a budou schopny přispět k větší rovnováze života na zemi. A to i ve vztahu k morálním hodnotám, které nás utvářejí i přesahují. Mezi tvůrci publikace jsou jak univerzitní pedagogové, tak odborníci z praxe, kteří bedlivě hlídají tenkou hranici mezi soukromým a veřejným zájmem.

Ve sborníku naleznete srozumitelnou formou napsané odborné texty Dany Hamplové, Leony Hozové, Martina Kahouna, Jakuba  Kříže, Věry Kuchařové, Katalin Novák, Ivo Patty, Jana Pivody, Jany Seemanové, Haralda Christiana Scheu, Blanky Vildové, Kláry Vítkové Rulíkové, Stanislava Voláka, a Jany Jochové. Za velký úspěch považujeme, že do našeho sborníku přispěli: maďarská ministryně pro rodinné záležitosti Katalin Novák, odborník na mezinárodní právo, legislativec a člen Rady vlády pro lidská práva, Harald Christian Scheu a bývalý ministr práce a sociálních věcí Stanislav Volák.

Sborník si můžete objednat zde na našem webu v e-shopu. Z každé zakoupené publikace (120 Kč + poštovné) půjde 70 Kč na podporu naší činnosti. Součástí objednávky je i elektronická podoba sborníku. Tu zasílá e-mailem sama Svatováclavská společnost. Proto prosím berte v potaz, že váš e-mail z této objednávky půjde jak nám, tak i této organizaci.

Je to i forma naší podpory, abychom i nadále mohli nové vládě, vzešlé z těchto voleb, připomínat důležitost českých rodin, které jsou pro naši společnost zásadní. A samozřejmě také to, že bez ochrany manželství muže a ženy, které jako jediné dává to nejlepší možné prostředí dětem, to nepůjde.