Otevřený dopis ministrovi vnitra Janu Hamáčkovi

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on telegram
Telegram
Share on email
Email

To, na co léta upozorňujeme, se teď skutečně dostalo k rukám končícího ministra vnitra Jana Hamáčka.

LGBTIQ+ aktivisté se snaží náš právní řád měnit nejrůznějšími cestami. Když to zrovna nejde přes Sněmovnu, snaží se popírat biologickou realitu, že dítě má a potřebuje mámu a tátu i jinak. Nyní třeba „přílepkem“ k novele vyhlášky zákona o matrikách.         Od ledna může pojem „otec“ a „matka“ zmizet z rodných listů dětí vyrůstajících u stejnopohlavních párů. Stejnopohlavní páry si budou moci požádat, a pokud jim soud vyhoví, v rodném listu dítěte se objeví místo otce a matky pojem „rodič“ a „rodič“.

Sepsali jsme proto otevřený dopis, který můžete ministrovi Janu Hamáčkovi poslat a to na e-mail:
ministr@mvcr.cz

Vážený pane ministře,

vyzýváme Vás, v zájmu práv dětí, které se narozdíl od dospělých nemohou ozvat. Nevkládejte do návrhu vyhlášky k zákonu o matrikách nový vzor formuláře, který má za cíl odstranění kolonek otec a matka a jejich nahrazení genderově neutrálním pojmem „rodič“. Matrikové formuláře nesmějí obcházet a popírat biologickou realitu, že každé dítě má otce a matku. Zároveň Vás žádáme, aby došlo k úpravě matrikových formulářů jen v rozsahu schváleném novelou zákona o matrikách, tedy jen v případě ženských příjmení a jejich možného nepřechylování. Navržené úpravy vašimi úředníky  jsou jen aktivismus a přílepek, který nemá oporu ani v novele zákona, ani v platném současném právním řádu.

ČR je civilizovanou zemí, která ctí Úmluvu o právech dítěte. A právě proto český právní řád neumožňuje, aby byli do rodného listu dítěte zapsáni dva muži či dvě ženy, ačkoliv některé aktivistické soudy tak excesivně činí a akceptují zahraniční právní úpravu. Ty ovšem právo dětí na otce a matku nerespektují. 

Žádáme proto, nevydávejte vyhlášku k zákonu o matrikách, která má umožnit změnu rodných listů a odstranění kolonek otec a matka.  Matriky nesmějí obcházet a popírat biologickou realitu, že každé dítě má otce a matku.

Redefinice rodičovství, ve prospěch tužeb homosexuálních párů, popírá nejen to nejdůležitější, co každé dítě má – tedy tátu a mámu – ale i samotnou podstatu toho, kým je člověk, jako muž a žena, a kým je rodina.

V úctě,

Jana Jochová, předsedkyně Aliance pro rodinu
Jan Gregor, místopředseda Aliance pro rodinu

a další, jež Vám v tuto chvíli píší

Možným nástupcem Jana Hamáčka na postu ministra vnitra je Vít Rakušan (lídr STAN).
Uznáte-li za vhodné, prosím pošlete e-mail i jemu na: rakusanv@psp.cz
Děkujeme za váš čas i součinnost v ochraně práv dětí na mámu a tátu. O výsledku vás budeme
informovat.