Otevřený dopis řediteli ČT Petru Dvořákovi

                                                                                                                                                                                      v Praze, 20. 2. 2022

Vážený pane řediteli Dvořáku,

zdravíme Vás z Aliance pro rodinu.

V úterý 22. 2. 2022 bude ČT2 vysílat dokumentární film s názvem Zákon lásky, jehož je ČT koproducentem. Na tento film jste jako médium veřejné služby i z našich koncesionářských poplatků věnovali 1 043 740 Kč a nefinanční dar v hodnotě minimálně několika set tisíc korun, např. zapůjčením technického vybavení tvůrcům filmu. Jelikož jsme jednou z hlavních postav tohoto angažovaného díla, jak autoři filmu v presskitu novinářům uvádějí, ohrazujeme se proti setrvalé propagaci aktivistických LGBTIQ+ spolků ze strany ČT, ve věci diskuze o redefinici manželství v ČR. 

anotaci filmu na webu ČT se píše, že „Film se nesnaží tvářit objektivně” a zároveň, že cílí na tu část populace, „která s problémem není tolik obeznámena”. Má jít tedy o jakousi formu PR agitace hnutí Jsme fér z peněz koncesionářů?

Protežování pouze jedné názorové strany má zásadní dopady na důvěryhodnost celé instituce veřejnoprávní služby. Většina české veřejnosti si legislativní změnu tlačenou iniciativou Jsme fér nepřeje, jak ukázaly relevantní průzkumy veřejného mínění od agentury CVVM – Centra výzkumu veřejného mínění Akademie věd a Sociologického ústavu Akademie věd (záměrně vybrán, jelikož jeho hlavním účelem není zisk, tudíž průzkumy nemají zadavatele mimo instituci a sada otázek se v průběhu let nemění). Správnost průzkumů veřejného mínění mimojiné potvrdily taktéž výsledky voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. 

Průzkum z února roku 2020 ukazuje, že na otázku: „Vstoupit do manželství by mělo být umožněno párům osob stejného pohlaví“ odpovědělo 21 % respondentů rozhodně ne, 16 % spíše ne (tedy 37 % ne). Pouze 11 % respondentů odpovědělo na tuto otázku rozhodně ano, 23 % spíše ano (tedy 34 % respondentů ano). Velkou skupinu (21 % respondentů) oproti minulým letům tvořili lidé, kteří ani nesouhlasili, ani souhlasili. Nejméně respondentů, tj. 5 %, uvedlo, že neví, jak na tuto problematiku odpovědět. 

Stejně tak z průzkumu z května roku 2019 od CVVM na tezi: „Homosexuální ženy a muži by měli mít právo uzavřít sňatek:“ odpovědělo 23 % respondentů rozhodně ne, 25 % spíše ne, (tedy 48 % respondentů ne), oproti 19 % rozhodně ano a 28 % spíše ano (tedy 47 % ano). Pouze 5 % respondentů tehdy odpovědělo, že neví.

Skutečně nezávislé průzkumy veřejného mínění tudíž ukazují, o jak politicky citlivou záležitost se jedná a že společnost je v této otázce rozdělena. Pozornost ve veřejnoprávním médiu je však zaměřena jen na jednu stranu, druhá je buď ignorována nebo vykreslována jinak, než odpovídá realitě. Výše uvedené průzkumy ukazují podstatně odlišné údaje, než jsou používány LGBTIQ+ aktivisty a opakovány v dokumentu koprodukovaném Českou televizí bez jakéhokoliv vysvětlení. Průzkumy ukazující masivní podporu stejnopohlavního manželství nejsou doplněny o informaci o zadavateli, kterým je například zapsaný spolek Prague Pride, zakládající organizace uskupení Jsme fér. 

Pochybnost o vzniku dokumentu vzniká taktéž tím, že původním názvem dokumentu měl být Nový slib, jak bylo ještě v březnu roku 2021 uvedeno i na webu České televize v profilu autorky Barbory Chalupové. Avšak v současnosti se již jmenuje dokument jako Zákon lásky, což by se mohlo dát do učebnic jako ukázkový příklad sugestivního názvu. Kdo by byl proti lásce? Zákon lásky je opět jedna ze zkratek, kterou dlouhodobě používá uskupení Jsme fér, proti kterému nelze nic mít, pokud tedy není financován z koncesionářských poplatků.

Proto se chceme zeptat. Plánujete v nejbližší době produkovat, v rámci Vaší povinnosti objektivity a vyváženosti jakožto veřejnoprávního média, placeného z koncesionářských poplatků nás všech, nějaký pořad, či dokument, který bude dokumentovat tématiku z pohledu zastánců současné legislativní úpravy manželství? Tedy nás i dalších, kteří hájí tu nejprostší pravdu, že děti mají mít mámu a tátu, které by jim redefinice manželství vzala? Dočkáme se také někdy nezaujatého přístupu, kdy nebudeme vykreslováni prostřednictvím laciných karikatur a zkratek? Pokud totiž odvysíláte pouze tento film, vnímáme to jako plivnutí do tváře více jak 100 000 našich petentů, kteří podepsali petici za ústavní definici manželství, jež i ve zpravodajství ČT poškozuje, což už opakovaně uzanala i Rada pro rozhlasové a televizní vysílání. 

Jistě chápete, že v tomto srovnání je neobjektivita a nevyváženost zjevná a upozorníme na ni opět i Radu ČT.

S úctou a přáním pěkného dne,

Jana Jochová, předsedkyně Aliance pro rodinu
Jan Gregor, místopředseda Aliance pro rodinu