Na pravou míru

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on telegram
Telegram
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email

Poslední dobou jsme se opět stali terčem zájmu některých médií. Záměrně píšeme terčem, protože jejich cílem není přinášet objektivní informace, ale hledat skandál i tam, kde vůbec není. Jsme organizace, která by jen těžko dříve někoho zajímala, hájíme totiž obyčejnou rodinu založenou na manželství/vztahu muže a ženy, hájíme stávající právní řád České republiky, neděláme nic skandálního, nepodporujeme konverzní terapie gayů a leseb (obhajovali jsme někde jen normální psychologickou pomoc hlavně pro trans osoby, která se ale těmto lidem už v některých státech skoro neposkytuje, ale novináři si nedají práci, aby se nás zrovna na toto vůbec zeptali a jen přebírají od našich oponentů jejich účelovou dehonestaci). Dále nemáme peníze z Ruska, ostatně ani z jiných zemí. Podporují nás nejvíce obyčejní lidé, kteří si uvědomují, že je dobře, když někdo v současných kulturních válkách hájí jejich zájmy.

A protože chceme, abyste si obrázek udělali sami: dáváme zde otázky, které nám položil pan redaktor z webu EXTRA, a naše odpovědi. Ke cti panu redaktorovi je, že odpovědi zveřejnil skoro celé, ale ta omáčka, kterou kolem toho vyrobil, s realitou nemá nic společného.

Jaké jsou hlavní cíle Aliance pro rodinu?

Myslím, že jsou docela jasně napsané na našem webu. Tady vám kopíruji ty první obecné, ale samozřejmě je máme rozpracované i do konkrétních podob.

 Dosáhnout společenské, kulturní, sociální a legislativní podpory a respektu pro rodinu založenou na manželství muže a ženy, která tvoří základní buňku společnosti a na níž závisí dobro jednotlivců, rodin, dětí, seniorů, jakož i celková prosperita společnosti a její budoucnost.

Uchovat jedinečné místo manželství ve společnosti, aniž by docházelo k oslabování tohoto postavení zaváděním jiných právních institutů, které mají snahu se svou povahou manželství připodobnit.

Proč jste ve svém newsletteru nabádali své příznivce, aby psali firmě ČEZ, která se rozhodla chránit své LGBT zaměstnance před diskriminací?

LGBT+ aktivisté dosahují  svých cílů tím, že o sobě dávají neustále všem vědět, stali se zájmovou skupinou se silným až vydíracím potenciálem. A my se učíme od nich, pochopili jsme, že pokud máme dosáhnout našich cílů, je potřeba, aby rodiny také měly svou silnou zájmovou skupinu. A tou se snažíme být a chceme, aby se také o nás vědělo. Mnohé rodiny s dětmi se dnes skutečně dostávají na/pod hranici energetické chudoby a když se dozvíte, že v téhle těžké situaci si lobbistická skupina zase vymůže nějaké privilegium, tak je potřeba se nějak ozvat. Před diskriminací jsme všichni chráněni zákony České republiky, diskriminační jednání je postihováno a trestáno. ČEZ musí chránit před diskriminací každého i bez podpisu speciálních dokumentů, stejně jako každý jiný zaměstnavatel. To, co ČEZ udělal, není žádné rozhodnutí někoho chránit před diskriminací, ale privilegovat určitou skupinu lidí poskytnutím personální a časové dotace na řešení domnělé diskriminace, která ale v realitě bude znamenat protežování této skupiny lidí.

Proč jsou jedním z nejčastějších výstupů hnutí útoky na komunitu LGBT?

Nechápu, co tím vůbec myslíte. Nejsme si vědomi, že bychom na kohokoliv, kdy útočili, tahle rétorika je nám cizí. My pouze nesouhlasíme s některými požadavky LGBTQ+ aktivistů, ale svůj nesouhlas vyjadřujeme kultivovanou formou, nikdy jsme na nikoho neútočili, i se proti tomuto nařčení ohrazujeme. Konec konců tento aktivismus odsuzují i mnozí gayové, kteří nám píší a vyjadřují svou podporu, někteří o tom začínají i otevřeně mluvit, baví se i s námi. Těchto lidí si hluboce vážíme, protože víme, jak to pak schytávají ze všech stran.

Jaký je váš názor na probíhající konflikt na Ukrajině a situaci žen, znásilněných ruskými vojáky? Odmítáte i v tomto případě „pilulku po“ jako řešení nechtěného těhotenství?

Není naší ambicí vyjadřovat se jako organizace ke všemu, co se děje, ale samozřejmě jsme jako jednotlivci nesmírně hrdí na to, jakou solidaritu s ukrajinskými ženami a dětmi náš národ a i Poláci projevili a jednoznačně v tomto konfliktu odsuzujeme agresora.

 Jako Aliance jsme se situací žen na Ukrajině věnovali jen okrajově, a to v případě surogátních matek. Ukrajina totiž patřila k zemím, kde tento byznys kvetl a dodávala objednané děti do mnoha států Evropy. Ženy, které ale byly takto využity, se kvůli válce dostaly do strašných podmínek, informovala nás o tom naše partnerská francouzská organizace, která dělala i petici na podporu těchto žen. My jsme tyto informace podstoupili České ženské lobby, zda by se k tomu nechtěla připojit, ale zdá se, že tento segment žen, české feministky zatím úplně pomíjejí.

Jste pro absolutní zákaz potratů za všech okolností?

Aliance pro rodinu se agendou potratů nezabývá.  Proto vám ani na tuto otázku nebudu odpovídat.

Odkud bere vaše hnutí finanční prostředky?

Máme vyhlášenou veřejnou sbírku, na kterou přispívají drobní dárci, kterých dnes již máme stovky. Díky těmto lidem na rozdíl od mnoha našich oponentů jsme zcela nezávislí na dotacích a veřejných rozpočtech a díky tomu také čerpáme svou legitimitu ve veřejném prostoru.

Jaký je váš vztah k organizaci Ordo Iuris, napojenou na ruské oligarchy? 

Aliance pro rodinu rozvíjí již několik let zahraniční spolupráci s podobně orientovanými organizace napříč celou Evropou, jsme v kontaktu s organizacemi z Francie, Rakouska, Německa, Itálie, Maďarska. Oslovila nás dokonce podobná organizace z Ukrajiny, bohužel válka naše kontakty s nimi přerušila.  Ordo Iuris je největší polská organizace tohoto typu a nevím, kde berete informace, že je napojená na ruské oligarchy. My jsme ji vnímali jako organizaci napojenou spíše na současnou polskou vládu a vzhledem k jejich dlouhodobému vztahu k Rusku nám napojení na ruské oligarchy přijde spíš jako fake news.

Článek, který z těchto odpovědí pan redaktor vyrobil, si pak můžete přečíst zde.