Olga Richterová se odmítla omluvit a pokračuje v dehonestaci Aliance pro rodinu

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on telegram
Telegram
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email

Neuběhlo ani 10 dní od podání naší předžalobní výzvy poslané místopředsedkyni Poslanecké sněmovny a člence Pirátů Olze Richterové a už máme od ní odpověď. Je vpravdě pirátská, posuďte sami. Zvýrazněné části jsou zvýrazněny námi.

Věc: odpověď na předžalobní výzvu ve smyslu § 142a o.s.ř.

V Praze dne 20. 6. 2022

Vážená paní Jochová,
dne 13. 6. 2022 jsem obdržela dopis Aliance pro rodinu, z.s., nazvaný “předžalobní výzva ve smyslu §142a o.s.ř.”, ve kterém mě vyzýváte k omluvě za výroky, které jsem měla údajně pronést ve vysílání televize CNN Prima News dne 1. 6. 2022, a rovněž ke smazání jednoho videa z mého facebookového profilu.

K Vaší výzvě Vám sděluji, že naprosto neodpovídá skutkovému stavu, je zjevně neoprávněná a vnitřně rozporná. S ohledem na platnou právní úpravu i rozhodovací praxi soudů nemohu Vaší výzvě vyhovět. Váš dopis vzbuzuje dojem nepoctivého a šikanózního jednání, spíše než vážně míněné a právně relevantní výzvy. Pokud se z Vaší strany jedná  toliko o snahu se zviditelnit, prosím pochopte, že této Vaší snaze nehodlám napomáhat.


S pozdravem
Olga Richterová

Včera jsme na tuto podle našeho názoru velmi nehoráznou  odpověď reagovali takto: 

V Praze dne 22.6.2022

Věc: Odpověď ve věci předžalobní výzvy

Vážená paní Richterová,

velmi si vážíme Vaší snahy se před soudním jednáním dohodnout. Už proto, že soudy jsou pro nás až posledním řešením občanskoprávního sporu.

Jak rádi bychom o Vás řekli, paní Olgo Richterová, že jste slušný a odvážný člověk, který, když udělá chybu, tak se omluví. Opravdu je tak těžké říci: „Omlouvám se za dezinformace, které jsem o Vás veřejně šířila?“ My bychom na Vašem místě tuto odvahu a slušnost měli. Stejně jako ji v sobě měla paní ministryně Helena Langšádlová, za což si jí vážíme. Při nejmenším proto, že víme, že nikdo na tomto světě není neomylný.

Bohužel jste nevyužila ani druhé možnosti, kterou Vám naše předžalobní výzva dávala. Mohla jste prokázat, že Vaše difamační výroky (v předžalobní výzvě jsou citovány doslova) nebyly dezinformací, ale pravdou. Ani to jste však nezvládla a žádný důkaz, jakékoliv napojení našeho spolku na Kreml či Vladimíra Putina jste nepředložila.

A tak nastal čas, abyste si položila otázku: Chce český volič vrcholného ústavního činitele, který se nedokáže omluvit, pokud šířil dezinformace? Chce český volič vrcholného ústavního činitele, který svá slova nedokáže podložit důkazy?

Nyní si přečtěte svá vlastní slova, která jste k nám v reakci na předžalobní výzvu vyslala:

„K Vaší výzvě Vám sděluji, že naprosto neodpovídá skutkovému stavu, je zjevně neoprávněná a vnitřně rozporná. … Váš dopis vzbuzuje dojem nepoctivého a šikanózního jednání, spíše než vážně míněné a právně relevantní výzvy. Pokud se z Vaší strany jedná toliko o snahu se zviditelnit, prosím pochopte, že této Vaší snaze nehodlám napomáhat.“

Nedýchá na Vás z těchto Vašich slov naprostá vnitřní prázdnota? Domníváme se, že prázdnotu nelze vyplnit žádnou neoliberálními a progresivistickou frází.                                               

S pozdravem Jana Jochová