Ukrajinské akademiky i občanskou společnost trápí přijetí Istanbulské úmluvy.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on telegram
Telegram
Share on email
Email

Zástupci Lvovské polytechnické národní univerzity a Národní univerzity ostrožské akademie, uspořádali v úterý 28. června celoukrajinskou konferenci s mezinárodní účastí. Ve světle Putinovy imperiální agrese a zároveň rozličných západních zájmů,
které ukrajinská společnost vnímá, hledali akademici se zástupci občanské společnosti odpověď na otázku, jak uchovat ukrajinskou územní i ideovou svébytnost a národní identitu.

Již před pandemií covidu jsme byli s několika ukrajinskými organizacemi v kontaktu a jsme moc vděční, že nás na konferenci pozvali, abychom s nimi sdíleli své zkušenosti z advokační činnosti ve věcech rodinné politiky. Konferenci otevřel doktor Ihor Pasichnyk, rektor Národní univerzity ostrožské akademie.  V hlavním plénu zazněly tři příspěvky. Po nich následovaly dva panely s cca třiceti dalšími vstupy různých akademiků, zástupců vzdělávacích institucí, neziskového sektoru či právníků. Tři příspěvky, které otevřely celou konferenci pronesli profesor Vasyl Pasychnik z Katedry veřejné politiky a správy Lvovské polytechnické národní
univerzity (Ukrajinská národní idea), doktor filosofie Bruce Little z Jihovýchodního baptistického semináře v Severní Karolíně v USA (Principy národní koherence) a Vasyl Kusheretes, člen Národní akademie pedagogických věd Ukrajiny (Duchovní základy
národní identity). Dále zaznělo několik příspěvků od právníků, kteří seznamovali plénum se současnými výzvami implementace ukrajinských národních zájmů do právního řádu země.

My jsme vystoupili v panelech s mluvčími, jejichž hlavním oborem je školství a práce s mládeží. V diskuzi téměř okamžitě padla otázka na Istanbulskou úmluvu, kterou nedávno ratifikoval Parlament Ukrajiny. Účastníci debaty silně vnímají tlak západních zemí na ukrajinskou společnost přijímat věci, které jim hodnotově nejsou vlastní, a ptali se nás, jak čelit západnímu ideologickému kolonialismu. Samozřejmě padaly i otázky o ochraně manželství, rodiny a práv dětí na své rodiče, před jejich případným pošlapáváním.

Na závěr jsme vyjádřili všem přítomným naši úctu a vděčnost, že nám i v těchto pro Ukrajinu nelehkých dobách, ukazují odvahu, jak chránit své území, svou národní identitu a to vše, kvůli svým dětem a rodinám.