Wellbeing ve školství? A kde zůstane vzdělanost? Zásadní připomínka k revizi rámcových vzdělávacích programů!

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on telegram
Telegram
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email

Na webu novinky se objevil tento článek, který se vztahuje k probíhajícím revizím rámcových vzdělávacích programů na českých školách.  V rámci revizí se totiž do škol dostává úplně nový pojem wellbeing, jehož výkladu se podle novinek chopila Česká odborná společnost pro inkluzivní vzdělávání. A tady je potřeba zásadně zpozornět! Tuto společnost založila Klára Laurenčíková Šimáčková současná progresivní zmocněnkyně pro lidská práva, kterou na post i přes řadu výhrad prosadili Piráti a Starostové. Tahle paní, která nikdy na veřejných školách neučila a naopak si založila vymazlenou soukromou školu, je autorkou inkluze ve veřejném školství. Učitelé, kteří ji znají, jí sice nemohou přijít na jméno, ale to zdá se v její kariéře nehraje žádnou roli. 

Tato paní také nedávno dosadila do vládního Výboru pro sexuální menšiny radikálního aktivistu Kryštofa Stupku, který se ve vysílání CNN Prima News nechal slyšet, že náš hlas by vůbec neměl ve veřejném prostoru zaznívat.  Tady je jeho přesná citace: „Už jen to, že vás sem pozvali (do veřejného vysílání – pozn. redakce) mi přijde úplně strašný, šílený. (…) Vy byste vůbec neměli mít nárok na práva, která bychom měli mít my.“ To jen na ukázku, jak si oba váží demokracie a svobody slova a jak svůj názor považují za jediný správný a jdou za ním „přes mrtvoly“.  Ale zpět ke školství, kde oba zmínění mají samozřejmě své velké ambice.

V rámci veřejného připomínkového procesu jsme již v dubnu (2022) k revizím RVP jsme poslali tuto zásadní připomínku, která evidentně nebyla vůbec vzata v potaz, přestože naše organizace dostává mandát mluvit za významnou část rodičů, kteří si takové změny ve školství ani náhodou nepřejí. Zřejmě nastává čas, kdy to budeme muset sdělovat důrazněji.

A tady je ta zásadní připomínka, která se týkala wellbeingu:

Tato zásadní připomínka se vztahuje celkově k používání pojmu wellbeing v kurikulárních dokumentech. Tento pojem není řádně vysvětlen, každý ho může chápat jinak a ve školním prostředí vůbec nerozumíme, jak má být chápáno např. duchovní rozvíjení, o kterém se píše v souvislosti wellbeingem?  Cílem revize má být zjednodušení RVP a jasnější pochopení tohoto dokumentu i ze strany široké veřejnosti tedy rodičů. Zavedením gumového nejasného pojmu se tohoto cíle nedosáhne. Celková pohoda žáka (pokud se zde tak wellbeing chápe) je sice žádoucí, ale ve vztahu ke školnímu prostředí je mnohem racionálnější používat spíše sousloví „přirozená motivovanost“, které by rodiče rozuměli mnohem lépe. Navrhujeme tedy pojem wellbeing raději úplně vypustit (opakuje se v této části RVP dokonce 20x!)  a nahradit ho souslovím přirozená motivovanost, která je pro školní prostředí tím nejlepším wellbeingem reálně. Tedy je to stav, kdy se žák na výuku těší a přijímá vyučovací proces za svůj. Takto to také bude široká veřejnost vnímat a chápat. Přirozená motivovanost, kterou děti ve školním prostředí často ztrácejí, je také příčinou ztráty duševní pohody, nudy či naopak přetížení, což jsou jevy, které se kupodivu v tomto úvodu k revizi RVP příliš neřeší. Přitom si na ně stěžuje nemalé procento dětí i rodičů. I alternativní pedagogické směry (tzv. domácí škola, různé soukromé instituce a unschooling ) reagují na ztrátu  přirozené motivace dětí k učení ve školním prostředí. Proto by se toto mělo explicitně a jasně řešit, a ne zavádět další pojem, který vychází z korporátního prostředí a jako takový se do toho školního vůbec nehodí.