Prohlášení Aliance pro společné dobro

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on telegram
Telegram
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email

V Praze 30. 11. 2022

V rámci konference Europe for family, která se uskutečnila v Praze 28. – 30. listopadu 2022, proběhlo setkání členů Aliance pro společné dobro (the Alliance for the Common Good). Zástupci ČR, Slovenska, Polska a Maďarska stvrdili své společné přesvědčení, že naše národy stojí na rodině jako nejzákladnější jednotce společnosti, jejímž základem je manželství.

Manželství jako nejstarší lidská instituce může být uzavřeno pouze mezi jedním mužem a jednou ženou, vyjadřuje totiž jejich přirozenou komplementaritu a potenciál k předávání života a chrání základní lidské právo dítěte na to znát a pokud možno být
vychováváno svými rodiči. Manželství je původem všech známých civilizací, ale  zejména západní kultury, která má kořeny v židovsko-křesťanských hodnotách.

Aliance pro společné dobro proto vydává toto společné prohlášení.

Manželství je láskyplný svazek jednoho muže a jedné ženy;

● Matkou může být pouze žena, otcem pouze muž;

● Výchova nezletilých dětí, zejména v oblasti ideologie, náboženství a etiky, je základním právem rodičů a musí být všemi respektována;

● Senzibilizace nezletilých všemi LGBTIQ+ a genderovými ideologiemi bez předchozího vědomí a souhlasu rodičů, ať už v rámci oficiálních školních osnov, nebo prostřednictvím aktivit nevládních organizací, je nepřijatelná;

● Evropské instituce nemají žádný mandát k tomu, aby přímo či nepřímo zasahovaly do právních předpisů členských států týkajících se rodiny a manželství.

Aliance pro společné dobro odsuzuje jakoukoli iniciativu, jakoukoli senzibilizaci, zejména legislativní kroky, které porušují náboženskou svobodu, základní právo rodičů na výchovu svých dětí nebo které by nedemokratickým způsobem omezovaly svobodu projevu a umlčovaly oponentní názory.

Sjednoceni stojíme, rozděleni padáme!

Aliance pro společné dobro je iniciativa, kterou v roce 2021 zahájily české, slovenské, polské, italské a maďarské nevládní organizace na obranu zdravého rozumu, našich tradičních hodnot a západní civilizace.