Kde je hranice mezi odborností a aktivismem?

Na nedávné vyjádření Rady ČT, které jsme publikovali v předchozím článku, reagoval pobouřeně Mgr. Zdeněk Sloboda, sociolog a podle nás zároveň dlouholetý aktivista za LGBT+ politické zájmy, kterého ale ČT uvedla ve 168 hodinách pouze jako sociologa. I v této otázce nám Rada ČT dala za pravdu. Pan Mgr. Zdeněk Sloboda to ale považuje za zpochybnění své odborné erudice a žádá ve veřejném dopise zaslaném oběma televizním radám revokaci rozhodnutí, jak Rady ČT, tak i RRTV, i když ta se k této otázce ani nevyjádřila. Odbornost a nestrannost pana sociologa hájí na svých sítích i lobbistické hnutí Jsme fér, což tomu dodává notnou dávku absurdity, ale my už jsme zvyklí na ledacos. 

Na druhou stranu nařčení, že zpochybňujeme erudici pana Mgr. Zdeňka Slobody si nemůžeme jen tak nechat líbit, a proto uvádíme na pravou míru některé skutečnosti, které on ve svém dopise radám již nezmínil nebo posunul do jiné roviny.  Pan Mgr. Zdeněk Sloboda je samozřejmě sociolog a tuto jeho erudici jsme nikdy nezpochybňovali. Je ale také faktem, že neznáme žádného jiného českého sociologa, který by se takovým způsobem angažoval ve prospěch LGBT+ agendy a tohle od sebe nemůže jen tak oddělit tvrzením, že je již v aktivistickém důchodu. Představte si, kdybychom něco takového zkusili tvrdit my. A pokud je zván do veřejnoprávní televize ke komentování tématu, které je či bylo jeho silným aktivistickým zájmem, domníváme se, že v rámci zásad vyváženosti a objektivity by toto divák měl o daném člověku vědět. I proto jsme nyní Radě ČT a RRTV zaslali reakci na vyjádření pana Mgr. Zdeňka Slobody, kterou si můžete přečíst zde: Zdeněk Sloboda_nezávislý odborník_