TZ: Odborníci ze 75 zemí světa podepsali Casablanskou deklaraci o všeobecném zákazu náhradního mateřství. Připojili se i dva Češi, píše o tom Le Figaro.

(Casablanca/Praha, 6. 3. 2023)

Marocká Casablanka hostila v pátek 3. března více než sto právníků, lékařů, bioetiků a psychologů ze 75 zemí světa. Ti se společně postavili proti praxi surogátního (náhradního) mateřství. Konferenci zahájil bývalý předseda Výboru OSN pro práva dítěte Luis Ernest Pedernera Reynou a Suzanne Aho Assouma, bývalá viceprezidentka stejné instituce. Spolupořadateli se stali Juristes pour l’Enfance. Z České republiky promluvila docentka Hana Konečná, psycholožka a bioetička. Deklaraci svým podpisem stvrdil i advokát Jan Gregor, člen Aliance pro rodinu, která na neetické praktiky spojené s náhradním mateřstvím dlouhodobě upozorňuje. V minulém roce toto téma otevřela i česká policie. V operaci Španěl vyšetřovala aktivity spojené s náhradním mateřstvím na území ČR, které podle ní naplňovaly skutkovou podstatu obchodu s lidmi. Kvůli chybějící legislativě ale nemohla policie nikoho stíhat. Ministr vnitra Rakušan místo hledání zpřísňující legislativy podporuje tuto praxi novými změnami v matrikách. Ty usnadní objednatelům zápis do rodného listu objednaného dítěte místo skutečného rodiče.

Jen mezi lety 2006 až 2010 narostl celosvětově počet náhradních mateřství o 1000 %.(1) Dle odhadů z roku 2012 mělo odvětví spojená s náhradním mateřstvím hodnotu 6 miliard dolarů obratu. (2) V současnosti musí jít o ještě výrazně vyšší čísla. Motivace náhradních matek je totiž většinově ekonomická, nikoliv altruistická. (3)

Více ke Casablanské deklaraci zde: http://declaration-surrogacy-casablanca.org/

Poznámky:

1 Preliminary Document No 10 of March 2012, „A preliminary report on the issues arising in
relation to international surrogacy arrangements“, Permanent Bureau of Den Hague
Conference on Private International Law.
2 https://www.bbc.com/news/health-47826356
3 Nováková, K., Konečná, H., Sudová, M. Náhradní mateřství v České republice: způsoby
hledání náhradní matky. Časopis zdravotnického práva a bioetiky, 2018.