TZ: “Zabraňte vykořisťování žen a obchodu s lidmi,” vyzvou zákonodárce odborníci ve Sněmovně.

(Praha, 29. 5. 2023) Ve středu 31.5., symbolicky před Dnem dětí, proběhne v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR tisková konference poslankyně Niny Novákové, místopředsedkyně petičního výboru. Ta bude doprovázet předání petice organizace Aliance pro rodinu za zákaz surogátního (náhradního) mateřství v ČR. Na tiskové konferenci vystoupí psycholožka a bioetička z Jihočeské univerzity, docentka Hana Konečná a francouzská právnička a bioetička Aline Cheynet de Beaupré. Petenti apelují na zákonodárce, aby postavili surogátní mateřství mimo zákon. Motivace náhradních matek je totiž většinově ekonomická, nikoliv altruistická, jak ukazují data.[1] Petenti si kladou za cíl, aby se tak ČR přidala k Francii, Německu, Itálii a Španělsku, kde je surogacie zakázána. V připomínkovém řízení k návrhu tohoto zákona se následovně vyjádřil i Nejvyšší soud: Velmi oceňuji snahu eliminovat možnost tzv. „náhradního mateřství“ (ve smyslu důvodové zprávy k předkládanému návrhu), a to jak v rovině práva civilního, tak v rovině práva trestního. Současně si dovoluji připomenout, že navrhovaná změna je správným krokem k (reálnému) naplnění čl. 32 odst. 4 Listiny […] Lze souhlasit s tím, že náhradní mateřství může představovat specifickou formu obchodování s lidmi, jejíž trestněprávní postih v zásadě chybí.“[2]

Petice zmiňuje i loňskou kauzu “Španěl”, kterou prošetřovala česká policie.

“Minulý rok i česká policie v operaci Španěl[3] vyšetřovala aktivity spojené s náhradním mateřstvím na území ČR, které se podle ní blížily skutkové podstatě obchodu s lidmi. Kvůli chybějící legislativě ale nemohla policie nikoho stíhat. Žádáme vás tedy, abyste podnikli veškeré kroky, které postaví surogátní (náhradní) mateřství mimo zákon a umožnili policii důslednou ochranu žen i dětí.”

Jana Jochová, předsedkyně Aliance pro rodinu, která petici iniciovala doplňuje: ”Ještě před samotným předáním petice a tiskovou konferencí, budeme celý den vidět na Malostranském náměstí a formou pokojného happeningu budeme ukazovat, že Češi nechtějí, aby tato nehumánní praktika v naší zemí bujela. Praha byla v raném středověku centrem otrokářského byznysu. Nechceme, aby se na tuto temnou minulost navazovalo tím, že se Praha stává a stane kvůli chybějící legislativě opět překupnickou zemí dětí, které končí, kdo ví kde.”

Celé znění petice je zde:
https://alipro.cz/petice-za-konec-obchodu-s-lidmi/

[1] Nováková, K., Konečná, H., Sudová, M. Náhradní mateřství v České republice: způsoby hledání náhradní matky. Časopis zdravotnického práva a bioetiky, 2018.

[2] https://odok.cz/portal/veklep/material/pripominky/ALBSCR7AXEQM/

[3] https://www.seznamzpravy.cz/clanek/domaci-kauzy-operace-spanel-v-praze-se-prodavaji-deti-vyrobene-na-zakazku-203870