Otevřený dopis redakci Forum24

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram
Share on whatsapp
Share on email

Forum24

Názorový internetový deník pro obranu liberální demokracie

Vodičkova 10 110 00, Praha 1

IČO: 05227011

safr@forum24.cz

Na vědomí redaktorovi Pavlovi Šmejkalovi

smejkal@forum24.cz

Věc: Otevřený dopis řediteli vydavatelství Pavlu Šafrovi

Vážený pane řediteli,

dne 10. září na Vašem názorovém internetovém deníku vyšla glosa Vašeho redaktora Pavla Šmejkala s názvem: „Aliance pro tradiční rodinu vyráží do boje. Nebude pít pivo, telefonovat a nábytek si vyrobí z bedniček od mýdla”. Autor glosy začíná slovy: „Homofobové z Aliance pro rodinu o sobě zase dali vědět.” 

Proti této nálepce se důrazně ohrazuji, jelikož se nezakládá na pravdě a poškozuje dobrou pověst členů spolku a spolku samotného. 

Naprosto rozumím a souhlasím s tím, aby ve veřejném prostoru probíhala volná diskuse a klidně i ostrá debata a aby se všechny strany širokého názorového spektra mohly vzájemně kritizovat. Nepovažuji však za vhodné, čestné a už vůbec prospěšné, používat invektivy, které mají nepochybně za cíl druhou stranu ve veřejném prostoru znevýhodnit. 

Náš spolek Aliance pro rodinu neřeší otázku homosexuality, jako její místopředseda jsem na adresu gayů a leseb nikdy neřekl nic špatného a hodlám v tomto nastavení pokračovat. Konec konců i mezi našimi podporovateli, ale především přáteli, jsou homosexuálové. Jen prostě nesouhlasím s politickým požadavkem LGBTIQ+ aktivistů usilujících o redefinici manželství, protože kromě práv dospělých vidím i práva dětí na otce a matku, na to znát svůj původ. Jsou to především děti, kvůli kterým institut manželství existuje.

Jen pro ujasnění, můj nesouhlas s redefinicí manželství nevychází z iracionálního strachu a odporu vůči homosexualitě či lesbám a gayům jako jednotlivcům, což je všeobecně uznávaná definice homofobie. Své postoje a důvody, proč s politickým požadavkem pouhé části leseb a gayů nesouhlasím často a opakovaně odůvodňuji i ve veřejném prostoru. Pokud tento, ne úplně drobný, rozdíl není Váš kolega novinář či kdokoliv jiný schopen pochopit, není to můj problém, ale jeho. 

Elementárně shrnuto. Když jsem pro zachování současného právního řádu a jsem pouze pro manželství muže a ženy, neznamená to, že jsem homofob.

Jen pro upřesnění je mi líto, že pan redaktor, když už citoval z mého článku, necitoval i část, která je myslím dostatečně pochopitelná pro vysvětlení pozic mých i pozic celého spolku Aliance pro rodinu: Korporát a aktivisté spojují politický požadavek stejnopohlavního manželství s přístupem k homosexuálům. Tyto dvě otázky spolu nesouvisí tak těsně, jak se nám snaží namluvit. Je třeba se k homosexuálům chovat slušně a uctivě, stejně jako ke všem ostatním. Ale zároveň je možné nesouhlasit s redefinicí manželství. Tyto dvě věci se prostě nevylučují. Kdo to nechápe, je prostě zabedněný a přes svou nenávist není schopen nahlédnout realitu.”

Jen na závěr uvádím, že naprosto rozumím tomu, že žánr glosy není zpravodajství, a proto chápu některé v článku použité nadsázky a zjednodušení. Avšak stále trvám na tom, aby Vaše redakce odvedla svou práci a přepsala označení z „Homofobní” na „Odpůrci stejnopohlavního manželství”. 

Nemusím Vám snad připomínat Váš vlastní Kodex redakce, který na publikované články Vašeho názorového internetového deníku klade vysoké nároky. Jen namátkou uvádím principy publikační koncepce, které jsou součástí Kodexu redakce: 

Čl. 2: „Smyslem naší práce je šíření informací a názorů, jež napomáhají svobodnému vývoji české společnosti a jejím vazbám na společenství demokratických a svobodných zemí. K této naší práci patří přínos k veřejné kontrole státní moci, odpor k manipulacím a populismu, obrana liberální demokracie a oddanost svobodné České republice, která je platným a zodpovědným členem Evropské unie.” dále článek 5: „

Čl. 5: „Jsme principiálními odpůrci extremistických ideologií, jež šíří kolektivní nenávist. Proto jsme odpůrci komunismu i fašismu v jejich starých i nových podobách. Jsme také principiálními odpůrci veškerých nových forem autoritářství, xenofobie, rasismu, nacionalismu i krajního rovnostářství a dalších fanatických výstřelků.”

Váš Kodex redakce upravuje i práci s informacemi, například:

Čl. 12: „Do našich článků nepatří osobní nenávist. Negativní hodnocení a informace týkající se konkrétní osoby musíme umět doložit fakty a argumenty.” 

Čl. 14: „Autoři nesmí používat vulgární výrazy, hanlivá slova a nadávky.” 

Čl. 15: „Nešíříme nic, co by odporovalo slušnosti, obecné etice, natož zákonu.”

Vážený pane řediteli, přeji Vašemu názorovému internetovému deníku a Vaší redakci vše dobré a doufám, že podobný přístup lze očekávat i ze strany Vaší redakce. 

V úctě,

Jan Gregor