PODKLADY

INTERVENCE PŘED ÚSTAVNÍM SOUDEM

Zpráva Amicus curiae podaná k řízení o změně pohlaví v řízení vedeném pod sp. zn. Pl. ÚS 2/20 dne 17. června 2020.

Zpráva Amicus curiae podaná k řízení usilujícím o zrovnoprávnění institutu manželství a registrovaného partnerství vedeném pod sp. zn. Pl. ÚS 28/19 podaná 
25. srpna 2020.

ÚSTAVNÍ DEFINICE MANŽELSTVÍ V PARLAMENTU

Petice na podporu manželství

Analýza redefince manželství adresovaná poslancům Parlamentu ČR

ISTANBULSKÁ ÚMLUVA

Infografika financování kampaně pro přijetí Istanbulské úmluvy

Inforgrafika Istanbulská úmluva a EU

Mediální analýzy

Vyváženost ČT v informování o návrzích zákonů o stejnopohlavním manželství a o ústavní definici manželství 2018-2019