Jan Gregor

Analýza: Dětské skupiny jako nástroj k prosazení jeslí

Návrh ministryně Maláčové usilující o revoluci v péči o nejmenší děti jde v Poslanecké sněmovně do finále. Jesle mají nahradit fungující systém dětských skupin. Návrh nesystémově boří nejen nastavení dětských skupin, ale především rodinné stříbro ČR, a to výjimečný systém péče o dítě do tří let formou rodičovské, která je velmi variabilní a kromě pár výjimek respektuje rozhodnutí rodiny, jak ji čerpat. Navrhovanou a proplácenou službou jeslí bude stát finančně motivovat k odkládání dětí do jeslí. Na to doplatí především děti a rodiny neochotné přizpůsobit se.

Prohra českých rodin v souboji o evropské dotace?

Česká vláda je při vyjednávání o tom, kam potečou finanční prostředky z evropských fondů a fondu obnovy pod časovým tlakem. Do konce dubna letošního roku musí uzavřít dohodu o partnerství s Evropskou komisí. Finální podoba ještě není schválena, o definitivním rozdělení finančních prostředků určených ČR se má rozhodnout již brzy. Vláda finální podobu čerpání evropských fondů ještě neschválila. Nejde o žádné drobné. Pro ČR je v rámci politiky soudržnosti alokováno cca 560 miliard korun Z nich musí být minimálně čtvrtina investována do strategického cíle s názvem „Zelenější nízkouhlíková Evropa.“ A jak myslí vláda na rodiny?

Gender už letos v našem právním řádu?

Na přelomové definici genderu v českém právním řádu nejspíš Janě Maláčové z ministerstva práce záleží. Jinak si nelze vysvětlit zařazení hlasování o předložení mezinárodní smlouvy obsahující definici genderu k ratifikaci Parlamentu hned na prvním zasedání vlády v novém roce 2021, aniž by k této mezinárodní smlouvě byl učiněn alespoň náznak kritického přístupu.

Duhová Česká televize?

Česká televize je velké téma. Dle zákona o ČT je televize povinna „poskytovat veřejnosti tvorbu a šíření televizních programů za účelem naplňování demokratických, sociálních a kulturních potřeb společnosti a potřeby zachovat mediální pluralitu.“ Na mne dost vzletná slova, ale pravdou je, že na ČT je třeba uplatňovat přísnější kritéria, přecejen všichni jsme akcionáři, pardon koncesionáři. …

Duhová Česká televize? Pokračovat ve čtení »

Istanbulská úmluva aneb práva žen až na druhém místě

Slovenský parlament na své poslední schůzi před volbami drtivě odmítl ratifikaci tzv. Istanbulské úmluvy. Proti ní hlasovalo 96 ze 113 přítomných poslanců. I v České republice téma ratifikace oživlo. Ratifikace Istanbulské úmluvy byla již vládou v roce 2016 schválena, avšak pro předložení do Parlamentu chybí ještě jedno vládní hlasování. Jak se vláda rozhodne a jak se rozhodne především Poslanecká sněmovna a Senát? A proč tato mezinárodní smlouva působí tolik kontroverzí?

My z vás ty automechaničky uděláme!

Svobody si posledních třicet let užívají jen muži. Alespoň to jsem se dozvěděl na Fóru zaměstnanosti z úst paní Simerské, šéfky kampaně 22 % k rovnosti. To je projekt MPSV, který se zabývá příčinami a dopady nerovného odměňování. Jak se tato nesvoboda projevuje? Dle paní Simerské jsou ženy a dívky výchovou v rodinách a ve školách předurčeny k tomu, aby pobíraly v průměru o 22 % nižší mzdy než …

My z vás ty automechaničky uděláme! Pokračovat ve čtení »

Istanbulskou úmluvu nelze natírat na růžovo

Proces ratifikace Istanbulské úmluvy se z důvodu veřejného mínění výrazně pozastavil. Na šíření informací o Istanbulské úmluvě pracují neziskové organizace jak ze strany příznivců, tak odpůrců. V současnosti se na stranu příznivců přidali i vládní úředníci, ačkoliv není Istanbulská úmluva součástí právního řádu ČR. A kdo tyto úředníky platí? Tzv. Istanbulskou úmluvu považujeme za nevhodný …

Istanbulskou úmluvu nelze natírat na růžovo Pokračovat ve čtení »

Gender mezi nemluvňaty

Ministryně Maláčová si vytyčila mikrojesle jako nosné téma podpory rodiny. Ženám je třeba ulehčit návrat do práce, stát strádá, jelikož ženy na rodičovské odvádí státu málo na daních. Zamýšlené opatření je představováno jako možnost volby. Je to ovšem pro ženy skutečná volba? Mikrojesle mají zabezpečit péči pro děti od 6 měsíců do 4 let věku. …

Gender mezi nemluvňaty Pokračovat ve čtení »

Zkušenost dětí vyrůstajících v homosexuálních párech v novém videu

Na našem youtube kanálu jsme zveřejnili video se svědectvím dnes již dospělých dětí, které prožili dětsví s rodičem a jeho homosexuálním partnerem. Všichni říkají totéž, v dětství nám zásadním způsobem chyběl otec nebo matka. Na základě své osobní zkušenosti shodně uvádí, že matku a otce nelze plnohodnotně dětem nahradit, proto není vhodné redefinovat manželství, jelikož …

Zkušenost dětí vyrůstajících v homosexuálních párech v novém videu Pokračovat ve čtení »