děti mají mámu a tátu, ne rodiče 1 a 2

Pomozte nám zastavit návrh ministertva vnitra přepisující biologickou danost v matrikových formulářích. Odmítáme iniciativu ministerstva popírající práva dětí ve prospěch tužeb dospělých.

  • LGBT aktivisté ve spojení s úředníky ministerstva vnitra se pokouší v tichosti vložit do seznamu matrikových formulářů nový rodný list pro děti ze stejnopohlavních párů, které již nebudou obsahovat kolonky matka a otec, ale pouze genderově neutrální rodič.
  • Reálně hrozí, že návrh nové vyhlášky podepíše ještě dosluhující ministr Hamáček před odchodem z funkce.
  • Takto zásadní politické rozhodnutí o vytvoření zvláštního rodného listu pro děti ze stejnopohlavních párů a aktualizace sňatkových formulářů, kde má přibýt nová kolonka rodič, aby se absentující otec nebo matka mohli nahradit genderově neutrálním pojmem rodič považujeme za neakceptovatelné, jelikož je nejen v rozporu s právním řádem ČR, ale také v rozporu s plenárním nálezem Ústavního soudu.