O NÁS

Aliance pro rodinu usiluje o zrod celospolečenského hnutí na podporu manželství a rodiny. Své postoje, cíle a návrhy tlumočí politikům, novinářům, médiím a veřejnosti.

K našim cílům patří především:

Dosáhnout společenské, kulturní, sociální a legislativní podpory a respektu pro rodinu založenou na manželství muže a ženy, která tvoří základní buňku společnosti a na níž závisí dobro jednotlivců, rodin, dětí, seniorů, jakož i celková prosperita společnosti a její budoucnost.

Uchovat jedinečné místo manželství ve společnosti, aniž by docházelo k oslabování tohoto postavení zaváděním jiných právních institutů, které mají snahu se svou povahou manželství připodobnit.

Poskytovat mladým lidem dostatečné a vyvážené informace o smyslu, výjimečnosti a přínosech manželství a rodiny založené na manželství.

Usilovat o odpovídající společenské ocenění rodičovské výchovné péče jako společensky důležité práce včetně odpovídající finanční kompenzace.

Posilovat ekonomickou a sociální autonomii rodiny a tím mezigenerační solidaritu a soudržnost rodinných vazeb tak, aby rodina byla schopna plnit svoje přirozené funkce ve všech obdobích svého vývojového cyklu a vůči všem svým členům.

Vždy upřednostňovat právo dítěte vyrůstat v kompletní a stabilní rodině s matkou a otcem. V případě adopčních řízení dávat přednost právě takovému prostředí a nerozšiřovat možnosti adopce pro osoby, které tato kritéria nesplňují.

Podporovat spolupráci rodičů a školy ve výchovně-vzdělávacím procesu, kde bude respektováno ústavní právo rodičů na výchovu svých dětí.

Docílit ukončení státní podpory ideologiím znevažujícím roli rodiny a popírajícím přirozenou jedinečnost a komplementaritu mužů a žen.

Výroční zprávy