DARUJ

Redefinicí manželství přijdou děti o možnost znát svého skutečného otce a matku.

Jsme lidé, kteří věří, že základem zdravé budoucnosti je upřednostnění a podpora klasického modelu rodiny a že každé dítě by mělo dostat alespoň šanci vyrůstat ve stabilní rodině se svou biologickou matkou a otcem.

Ctíme hodnotu manželství, které je pro nás svazkem muže a ženy a případnou změnu této instituce na vztah „dvou osob“ vnímáme jako popření zákonů přírody a destrukční zásah do základního stavebního kamene společnosti. Naší prioritou je prosadit, aby manželství muže a ženy bylo chráněno ústavou a zabránit přijetí homosexuálního manželství.

I proto děláme tuto kampaň. Bez vaší podpory v ní ale pokračovat nemůžeme. Nečerpáme žádné finanční prostředky daňových poplatníků. Fungujeme jen díky vám.