Ctíme hodnotu manželství, které je pro nás svazkem muže a ženy a případnou změnu této instituce na vztah „dvou osob“ vnímáme jako popření zákonů přírody a destrukční zásah do základního stavebního kamene společnosti. Ústavní definice manželství jako svazku muže a ženy nás ochrání před legislativními experimenty s manželstvím a zároveň zamezí soudnímu aktivismu ze strany Ústavního soudu, který může manželství pod nátlakem aktivistů redefinovat, jako se již stalo v mnoha zemích světa, naposledy v roce 2018 v Rakousku.

Základní argumenty pro zachování manželství jako svazku muže a ženy

  1. Manželství zde není jen pro uspokojování potřeb dospělých, slouží především k ochraně žen a dětí. Zplozením a výchovou dětí manželé svůj vztah naplňují. Děti mají právo na otce i matku.
  2. Počet uzavíraných manželství od roku 2013 trvale roste. Lidé chápou důležitost tohoto institutu, zvyšuje se průměrná délka manželství.
  3. Změna definice manželství otevírá cestu k náhradnímu mateřství, obchodu se ženami a dětmi.
  4. Dítě má právo na otce a matku. Pokud legalizujeme jiné formy manželství, musí stát logicky upravit rodné listy, kde budou zapsáni rodič 1 a rodič 2. Vědecké kvantitativní studie (např. NFSS) , nikoli jen průzkumy, jasně prokazují, že nejlépe prospívá dítě žijící s otcem a matkou.
  5. Postavení manželů se v průběhu historie měnilo, nikdy ovšem samotná definice. Pokud dojde ke změně definice manželství jednou, může přijít podruhé. V Kolumbii již mají legalizovaný 1. polyamorní vztah 3 mužů na základě argumentace, která uznala homosexuální manželství.[1]Jestliže je manželství jen o lásce, proč limitovat definici na 2 osoby? Proč by neměli mít právo uzavřít sňatek 2 manželé se svou společnou přítelkyní nebo jeden muž se dvěma ženami?[2]
  6. V zemích bez ústavní definice manželství se vytrácejí pilíře demokracie – svoboda slova a náboženská svoboda. Za „HateSpeech“ jsou aktivisty či státem hnáni před soud pekaři, cukráři, starostové, květinářky, duchovní, fotografové…novináři jsou ostrakizováni.

[1]https://www.telegraph.co.uk/news/2017/06/13/colombia-gets-first-polyamorous-family-three-men-legally-established/

[2]Popsaný případ manželského páru s přítelkyní: https://www.pinknews.co.uk/2019/04/09/polyamorous-throuple-married-couple-girlfriend/

Případ muže se dvěma ženami: https://www.youtube.com/watch?v=pTkeG69CsBE