Klamavá argumentace LGBT iniciativ

Argumentace LGBT iniciativy Jsme fér jsou záměrně formulovány tak, aby každý jiný názor působil jako diskriminační a homofobní. To navrtává svědomí tolerantní české společnosti a podbízivými hesly jako „láska je jen jedna“ nebo „většině to neublíží, menšině to pomůže“ záměrně odvrací pozornost od negativních důsledků případného uzákonění homosexuálního manželství pro většinovou společnost.

LGBT aktivisté tvrdí: „Většině to neublíží, menšině to pomůže.

Aliance pro rodinu upozorňuje: „Podívejme se na Západ. Menšina menšiny bude mít radost, většinu potká antiskriminační šikana.“

LGBT aktivisté tvrdí: „Manželství je třeba zavést i kvůli právní jistotě dětí, které vyrůstají v homosexuálních párech (poznámka cca 1000 dětí, 50 dětí v párech v registrovaném partnerství).“

Aliance pro rodinu upozorňuje: „Ochranu dětí žijících v homosexuálních párech lze bezesporu zajistit především zapsáním skutečných rodičů do rodného listu.“

LGBT aktivisté tvrdí: „Náhradní mateřství nemá s přijetím homosexuálního manželství nic společného. Náhradní mateřství využívají hlavně heterosexuálové.“

Aliance pro rodinu varuje: „Homosexuální manželské páry budou chtít svůj vztah naplňovat stejně jako heterosexuální a absenci „vlastního“ dítěte budou záhy vnímat jako diskriminaci.“

LGBT aktivisté tvrdí: „Manželské homosexuální páry budou moci adoptovat děti z ústavu.“

Aliance pro rodinu upozorňuje: „V ústavech je nedostatek právně volných dětí i pro heterosexuální manželské dvojice. „Záchrana“ dětí z ústavů je zavádějící argument aktivistů.“

LGBT aktivisté tvrdí: „Jde nám o narovnání práv“

Aliance pro rodinu míní: „Aktivistům Jsme fér jde o nastolení nových morálních hodnot a standardů spravedlnosti.“

LGBT aktivisté říkají: „Jsme diskriminovaní, manželství je nám odpíráno. Registrují se pouze auta, nikoliv lidé“.

Aliance pro rodinu je přesvědčena: „Česká společnost považuje homosexuální partnerský vztah za stejně hodnotný jako heterosexuální. „Status“ neurčuje hodnotu člověka.“