Vzdělávací systém

V souvislosti s vzdělávacím systémem se již v současnosti častěji hovoří o výchově, než o vzdělání. Dle našeho názoru je výchova výsadním právem rodičů, škola má být především místem vzdělávání.

I proto věnujeme vzdělávacímu systému a návrhům na případné změny dostatečnou pozornost. V současnosti probíhá především pomalé rozšiřování genderové výchovy do vzdělávacího systému.

Více informací naleznete v krátké brožuře o pronikání gender ideologie do škol.