ALIAnCE PRO
rodinu

1x týdně informace, které se jinde nedozvíte.

Jsme jediná organizace v ČR, která lobuje za zájmy českých rodin. Naším cílem je země přátelská rodině. Denně pracujeme na tom, aby politici nezapomněli, že na silných a samostatných rodinách se dá budovat lepší budoucnost pro všechny.

Co děláme

Jsme jediná organizace v ČR, která lobuje za zájmy českých rodin. Naším cílem je země přátelská rodině. Denně pracujeme na tom, aby politici nezapomněli, že na silných a samostatných rodinách se dá budovat lepší budoucnost pro všechny.

Lobujeme za rodiny

Jednáme a přesvědčujeme politiky o potřebnosti podpory rodin.

Monitorujeme školství

Hájíme rodičovská práva ve školství. Výchova dítěte je prvořadým právem a povinností rodičů.

Vystupujeme v médiích

Propagujeme témata a zájmy rodin v médiích.

projekt #Prorodiny21

DROBNÝMI KROKY K JASNÉMU CÍLI. ABY BYLA ČR SKVĚLÝM MÍSTEM PRO RODINY.

3

2 úspěšné

TŘI. TO JSOU 3 LEGISLATIVNÍ ZMĚNY, KTERÉ JSME VE SPOLUPRÁCI S POSLANCI NAPŘÍČ POLITICKÝM SPEKTREM SPOLEČNĚ VYTVOŘILI. PRACUJEME NA NAROVNÁNÍ SYSTÉMU, ABY PRACOVITÉ RODINY S DĚTMI NEBYLY SYSTÉMEM ZNEVÝHODŃOVÁNY. VŠECHNY 3 POZMNĚŃOVACÍ NÁVRHY SE TÝKAJÍ PŘÍDAVKU NA DĚTI.

náš tým

Návrh bez názvu-3

Jana Jochová

předsedkyně

Jan Gregor

místopředseda

David Floryk

hospodář
Návrh bez názvu-9

Alžběta Kalábová

péče o dárce

Aneta Ženíšková

analytička - demografie

Proč ústavní definicE manželství

Matka a otec

nebo rodič 1 a rodič 2? Podpořte podpisem ústavní definici manželství jako svazku muže a ženy.
Přehrát video

Proč potřebujeme ústavní definici manželství?

ESHOP

podklady

Média

Vyváženost ČT v informování o návrzích zákonů o stejnopohlavním manželství a o ústavní definici manželství 2018-2019

Mediální analýza RODINA a její obraz v médiiích

Justice

Zpráva amicus curiae podaná k řízení o změně pohlaví v řízení vedeném pod sp. zn. Pl. ÚS 2/20 dne 17. června 2020

Zpráva amicus curiae podaná k řízení usilujícím o zrovnoprávnění institutu manželství a registrovaného partnerství pod sp. zn. Pl. ÚS 28/19 podaná 25. srpna 2020

Politika

Analýza redefince manželství adresovaná poslancům Parlamentu ČR

Infografika financování kampaně pro přijetí Istanbulské úmluvy

ODBĚR NOVINEK

ZŮSTAŃME V KONTAKTU. JEDNOU TÝDNĚ SOUHRN INFORMACÍ, KTERÉ SE JINDE NEDOZVÍTE. BUDETE VĚDĚT, NA ČEM AKTUÁLNĚ PRACUJEME.

Došlo k chybě. Prosím, zkuste to znovu.
Vyplnění údajů proběhlo úspěšně.

Přihlásit se k odběru novinek (newsletteru)

Odebírejte naše novinky a zůstaňte s námi v kontaktu.

DARUJ

ZESILTE HLAS RODINY. PODPOŘTE PRORODINNOU REVOLUCI.

Veškerou činnost organizace hradíme pouze z vašich darů.
Nebereme žádné dotace ani finanční prostředky z veřejných rozpočtů.

 

Kontakty