ALIAnCE PRO
rodinu

1x týdně informace, které se jinde nedozvíte.

Lobujeme za zájmy českých rodin. Naším cílem je země přátelská rodině. Denně pracujeme na tom, aby politici nezapomněli, že na silných a samostatných rodinách se dá budovat lepší budoucnost pro všechny.

Co děláme

Jsme svého druhu jediná advokační organizace v ČR, která lobuje za zájmy českých rodin. Naším cílem je země přátelská rodině. Denně pracujeme na tom, aby politici nezapomněli, že na silných a samostatných rodinách se dá budovat lepší budoucnost pro všechny.

Lobujeme za rodiny

Jednáme a přesvědčujeme politiky o potřebnosti podpory rodin.

Monitorujeme školství

Hájíme rodičovská práva ve školství. Výchova dítěte je prvořadým právem a povinností rodičů.

Vystupujeme v médiích

Propagujeme témata a zájmy rodin v médiích.

projekt #Prorodiny21

DROBNÝMI KROKY K JASNÉMU CÍLI. ABY BYLA ČR SKVĚLÝM MÍSTEM PRO RODINY.

3

2 úspěšné

TŘI. TO JSOU 3 LEGISLATIVNÍ ZMĚNY, KTERÉ JSME VE SPOLUPRÁCI S POSLANCI NAPŘÍČ POLITICKÝM SPEKTREM SPOLEČNĚ VYTVOŘILI. PRACUJEME NA NAROVNÁNÍ SYSTÉMU, ABY PRACOVITÉ RODINY S DĚTMI NEBYLY SYSTÉMEM ZNEVÝHODŃOVÁNY. VŠECHNY 3 POZMNĚŃOVACÍ NÁVRHY SE TÝKAJÍ PŘÍDAVKU NA DĚTI.

náš tým

Návrh bez názvu-3

Jana Jochová

předsedkyně

Jan Gregor

místopředseda

David Floryk

hospodář
Návrh bez názvu-9

Alžběta Kalábová

péče o dárce

Aneta Ženíšková

analytička - demografie

Proč ústavní definicE manželství

Matka a otec

nebo rodič 1 a rodič 2? Podpořte podpisem ústavní definici manželství jako svazku muže a ženy.
Přehrát video

Proč potřebujeme ústavní definici manželství?

ESHOP

podklady

Média

Vyváženost ČT v informování o návrzích zákonů o stejnopohlavním manželství a o ústavní definici manželství 2018-2019

Mediální analýza RODINA a její obraz v médiiích

Mediální analýza vyváženosti ČT v otázce manželství

Justice

Zpráva amicus curiae podaná k řízení o změně pohlaví v řízení vedeném pod sp. zn. Pl. ÚS 2/20 dne 17. června 2020

Zpráva amicus curiae podaná k řízení usilujícím o zrovnoprávnění institutu manželství a registrovaného partnerství pod sp. zn. Pl. ÚS 28/19 podaná 25. srpna 2020

Politika

Analýza redefince manželství adresovaná poslancům Parlamentu ČR

Infografika financování kampaně pro přijetí Istanbulské úmluvy

ODBĚR NOVINEK

ZŮSTAŃME V KONTAKTU. JEDNOU TÝDNĚ SOUHRN INFORMACÍ, KTERÉ SE JINDE NEDOZVÍTE. BUDETE VĚDĚT, NA ČEM AKTUÁLNĚ PRACUJEME.

Došlo k chybě. Prosím, zkuste to znovu.
Vyplnění údajů proběhlo úspěšně.

Přihlásit se k odběru novinek (newsletteru)

Odebírejte naše novinky a zůstaňte s námi v kontaktu.

DARUJ

ZESILTE HLAS RODINY. PODPOŘTE PRORODINNOU REVOLUCI.

Veškerou činnost organizace hradíme pouze z vašich darů.
Nebereme žádné dotace ani finanční prostředky z veřejných rozpočtů.

 

Kontakty