Studie: Rodina jako středobod zdravé společnosti

Rodina je základem každé zdravé společnosti. A děti reprezentují její budoucnost. Pro pozitivní formování osobnosti mladého člověka je zásadní, v jakém rodinném prostředí vyrůstá. Funkční rodiny vychovají děti, které odolají sociálně patogenním nástrahám dnešního světa a budou schopny přispět k větší rovnováze života na zemi i ve vztahu k morálním hodnotám, které nás utvářejí i přesahují. Tento sborník se snaží nastínit cestu, jak posílit českou rodinu v jejich základních funkcích. Mezi tvůrci publikace jsou jak univerzitní pedagogové, tak odborníci z praxe, kteří bedlivě hlídají tenkou hranici mezi soukromým a veřejným zájmem.

Součástí objednávky je i elektronická verze sborníku. Tu vám na uvedený e-mail zašle přímo Svatováclavská společnost. Berte tedy prosím v potaz, že váš e-mail bude mít jak Aliance pro rodinu, tak Svatováclavská společnost.

120 

Kategorie: