Studie: Rodina jako středobod zdravé společnosti

120 

Rodina je základem každé zdravé společnosti. A děti reprezentují její budoucnost. Pro pozitivní formování osobnosti mladého člověka je zásadní, v jakém rodinném prostředí vyrůstá. Funkční rodiny vychovají děti, které odolají sociálně patogenním nástrahám dnešního světa a budou schopny přispět k větší rovnováze života na zemi i ve vztahu k morálním hodnotám, které nás utvářejí i přesahují. Tento sborník se snaží nastínit cestu, jak posílit českou rodinu v jejich základních funkcích. Mezi tvůrci publikace jsou jak univerzitní pedagogové, tak odborníci z praxe, kteří bedlivě hlídají tenkou hranici mezi soukromým a veřejným zájmem.

Součástí objednávky je i elektronická verze sborníku. Tu vám na uvedený e-mail zašle přímo Svatováclavská společnost. Berte tedy prosím v potaz, že váš e-mail bude mít jak Aliance pro rodinu, tak Svatováclavská společnost.

 

Edice: Svatováclavská studia č. 3/2021
Vydavatel: Společnost pro Svatováclavská studia, z. s.
Kolektiv autorů: Dana Hamplová, Leona Hozová, Jana Jochová, Martin Kahoun, Jakub Kříž, Věra Kuchařová, Katalin Novák, Ivo Patta, Jan Pivoda, Jana Seemanová, Harald Christian Scheu, Blanka Vildová, Klára Vítková Rulíková, Stanislav Volák, Monika Němečková (úvodní slovo), Jana Jochová (editor)
Součástí objednávky je i elektronická verze sborníku. Tu vám na uvedený e-mail zašle přímo Svatováclavská společnost. Berte tedy prosím v potaz, že váš e-mail bude mít jak Aliance pro rodinu, tak Svatováclavská společnost.