Zpracování osobních údajů

Odesláním údajů v rámci registrace do databáze newsletteru dává účastník souhlas podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu jméno, příjmení a e-mailová adresa. Souhlas se zpracováním osobních údajů se uděluje na dobu 10 let, případně do odvolání tohoto souhlasu subjektem údajů. Účelem zpracování údajů poskytnutých na základě dobrovolného rozhodnutí účastníků je zajištění anket a marketingových účelů, tj. zasílaní informací o pořádaných akcích, produktech a jiných aktivitách, na kterých se bude podílet či spolupodílet Zpracovatel, jakož i zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků. Osobní údaje budou zpracovávány správcem osobních údajů Aliancí pro rodinu, z.s., se sídlem Platnéřská 191/4, Praha 1, IČ: 720 88 061, nebo subjektem na základě zmocnění či pověření správcem, a to výhradně za výše uvedeným účelem. Udělení souhlasu je dobrovolné.

Odesláním údajů v rámci registrace a podpisu petice a odesláním formuláře dává účastník souhlas podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu jméno, e-mailová adresa, bydliště. Souhlas se zpracováním osobních údajů se uděluje na dobu 10 let, případně do odvolání tohoto souhlasu subjektem údajů. Účelem zpracování údajů poskytnutých na základě dobrovolného rozhodnutí účastníků je zajištění anket a marketingových účelů, tj. zasílaní informací o pořádaných akcích, produktech a jiných aktivitách, na kterých se bude podílet či spolupodílet Zpracovatel, jakož i zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků. Osobní údaje budou zpracovávány správcem osobních údajů Aliancí pro rodinu, z.s., se sídlem Platnéřská 191/4, Praha 1, IČ: 720 88 061, nebo subjektem na základě zmocnění či pověření správcem, a to výhradně za výše uvedeným účelem. Udělení souhlasu je dobrovolné.