Návštěvní řád akcí (přednášek) Aliance pro rodinu

Tento řád určuje zásady chování účastníků akce, jejich práva a povinnosti. Porušení tohoto návštěvního řádu je důvodem k vykázání z akce, a to i na další období a nahlášení veřejným orgánům. Vstupem na akci (přednášku) se účastník řídí jednotlivými návštěvního řádu. Jako pořadatel akce je chápana i osoba nebo osoby, které pořadatel zmocní na základě ústní či …

Návštěvní řád akcí (přednášek) Aliance pro rodinu Pokračovat ve čtení »